آمورش

100 “کپشن عاشقانه انگلیسی” اینستاگرام | Love Captions

اینستاگرام مکانی عالی برای به اشتراک گذاشتن لحظات زیبای شما با عزیزانتان است؛ همچنین این پلتفرم مکانی عالی برای ثبت رویدادهای خاص زندگی شماست. اگر به دنبال کپشن عاشقانه انگلیسی برای پست‌های خود در اینستاگرام هستید، در این مقاله جملات جالبی در مورد عشق ذکر شده است که می‌توانید از آن‌ها استفاده نمایید.

کپشن انگلیسی عاشقانه اینستاگرام بهترین کپشن‌های عاشقانه اینستاگرامی

کپشن انگلیسی عاشقانه اینستاگرام

کپشن انگلیسی عاشقانه پست اینستاگرام

You are the source of my joy, the center of my world, and the whole of my heart

تو منشا شادی من، مرکز دنیای من و تمام قلب منی.

I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more – Angelita Lim

من دیدم که تو کاملی، و بنابراین تو را دوست داشتم. سپس دیدم که تو کامل نیستی و تو را حتی بیشتر دوست داشتم

You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams – Dr. Seuss

زمانی که نمیتونی بخوابی، میدونی که عاشق هستی چون در نهایت واقعیت بهتر از رویاهاته

If I had a flower for every time I thought of you… I would walk through my garden forever – Alfred Tennyson

اگر برای هر باری که به تو فکر می کردم یک گل داشتم… برای همیشه در باغم قدم می زدم

If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you – A. A. Milne

اگه تا صد سالگی زندگی کنی، من میخوام تا یه روز کمتر از صد سال زندگی کنم بنابراین هرگز مجبور نیستم بدون تو زندگی کنم

I love you for all that you are, all that you have been and all that you will be

دوستت دارم به خاطر همه چیزهایی که هستی، همه چیزهایی که بوده ای و همه چیزهایی که خواهی بود

I love you and that’s the beginning and end of everything – F. Scott Fitzgerald

دوستت دارم و این آغاز و پایان همه چیزه

از دست ندهید: 50 متن تبریک تولدم مبارک به انگلیسی

کپشن عاشقانه انگلیسی

کپشن عاشقانه انگلیسی

Love is when you sit beside someone doing nothing, yet you feel perfectly happy

عشق زمانیه که کنار کسی می نشینی و هیچ کاری انجام نمی دهی، با این حال کاملا احساس خوشحالی می کنی

He’s more myself than I am. Whatever our souls are made of, his and mine are the same – Emily Bronte

او بیشتر از من خودمه. روح ما از هر چیزی ساخته شده باشد، روح او و من یکی است

Our love is like the wind. I can’t see it, but I can feel it

عشق ما مثل باد است من نمی توانم آن را ببینم، اما می توانم آن را احساس کنم

My love for you has no depth, its boundaries are ever-expanding – Christina White

عشق من به تو عمق ندارد، مرزهای آن همیشه در حال گسترش است

لینک مفید: 110 روش تشکر کردن به انگلیسی

And in her smile I see something more beautiful than the stars

در لبخند او چیزی زیباتر از ستاره ها می بینم

In real love you want the other person’s good. In romantic love you want the other person – Margaret Anderson

در عشق واقعی شما خیر و صلاح شخص مقابل را می خواهید. در عشق عاشقانه شما طرف مقابل را می خواهید

You’re always the first and the last thing on this heart of mine. No matter where I go, or what I do, I’m thinking of you

تو همیشه اولین و آخرین چیزی در قلب من هستی. مهم نیست کجا بروم یا چه کار کنم، به تو فکر می کنم

If I had to choose between breathing and loving you I would use my last breath to tell you I love you – DeAnna Anderson

اگر بخواهم بین نفس کشیدن و دوست داشتنت یکی را انتخاب کنم، از آخرین نفسم استفاده می کنم تا به تو بگویم دوستت دارم

All that you are is all that I’ll ever need

تمام آنچه که هستی، تنها چیزی است که من به آن نیاز دارم

کپشن عاشقانه انگلیسی

کپشن عاشقانه انگلیسی

بهترین کپشن‌های عاشقانه اینستاگرامی

I love you. You… you complete me

دوستت دارم. تو منو کامل میکنی

Life is not the amount of breaths you take, it’s the moments that take your breath away

زندگی به اندازه نفس‌هایی نیست که می‌کشی، بلکه لحظه‌هایی است که نفست بند می‌آید

I love you begins by I, but it ends up by you – Charles de Leusse

دوستت دارم “I love you ” با من شروع می شود، اما با تو تمام می شود

I’ve been in love with you since the very beginning. You asked why there isn’t anyone else in my life, and the reason … is you – Julie James

من از همون اول عاشقت بودم تو پرسیدی که چرا هیچ کس دیگری در زندگی من نیست و دلیل این … تو هستی

کپشن خاص عاشقانه

مطالعه کنید: عاشقتم به انگلیسی

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا