آمورش

100 متن تبریک تولدم مبارک به انگلیسی + عکس نوشته تولدم مبارک

خاص‌ترین روز زندگی هر شخصی، روز تولد بوده و آرزو کردن و جشن گرفتن تولد خود، ایده بدی نیست. جشن‌های تولد مانند هر رویداد دیگری، با آرزوها و پیام گرم دوستان، خانواده و عزیزان جشن گرفته می‌شود اما زمانی که روز تولد خود شما فرا برسد، روز خاص‌تری در پیش خواهید داشت.

اگر بقیه روز تولد شما را یادشان رفت و یا قصد داشتید با پیامی تولد خود را تبریک گویید، می‌توانید در این مقاله با ما همراه باشید تا چند متن تولدم مبارک به انگلیسی را با هم مرور کنیم.

مطلب مرتبط: آموزش زبان انگلیسی از صفر

متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی جملات تولدم مبارک به انگلیسی Happy Birthday to me کپشن انگلیسی تولدم مبارک (تبریک تولد خودم در اینستاگرام) عکس نوشته تولدم مبارک دخترانه متن برای تولد خودم به انگلیسی متن انگیزشی زیبا تولدم مبارک به انگلیسی آرزوی دل انگیز تولد برای خودم آرزوهای باحال تولد برای خودم آرزوهای خوب برای پست کردن در فضاهای مجازی برای تولدم آرزوهای جذاب تولد برای خودم شکرگزاری برای خودم در روز تولدم آرزوهای کوتاه تولد برای خودم

متن تولدم مبارک به انگلیسی با ترجمه فارسی

.It is with great pleasure that I am here to celebrate another year of my life. I am grateful for surviving all the challenges throughout the last 365 days and turning a year older

خیلی خوشحالم که یک سال دیگه اینجا هستم تا تولدمو جشن بگیرم. از اینکه در 365 روز گذشته از همه چالش‌ها جان سالم به در بردم و یک سال بزرگتر شدم سپاسگزارم.

.As I turn a year older today, I am most thankful for the people around me and the gift of being alive. Happy Birthday to me

از اونجایی که امروز یک سال بزرگتر شدم، بابت افرادی که در اطرافم هستند و بخاطر هدیه زنده‌بودن، بسیار سپاسگزارم. تولدم مبارک.

I am not holding back any joy today. I will love every minute of today and laugh as much as possible because it is my day Happy birthday to me.

من امروز از هیچ شادی دریغ نمی‌کنم. هر دقیقه از امروز را دوست خواهم داشت و تا حد امکان می‌خندم؛ زیرا روز من است. تولدم مبارک..Happy birthday to me. I know I have had a positive impact on people’s lives, and I hope to inspire many more

تولدم مبارک. می دانم که تأثیر مثبتی بر زندگی مردم داشته‌ام و امیدوارم بتوانم الهام‌بخش بسیاری از افراد باشم.

.Happy birthday to me. It feels great to be older. Happy birthday to the person that lives in me

تولدم مبارک. بزرگتر بودن حس خوبی دارد. تولد کسی که در داخل من زندگی می‌کند، مبارک.

از دست ندهید: تشکر کردن به انگلیسی در شرایط مختلف

.Happy birthday to me! There should be a national award for awesome people like me. I’d like to thank myself for being exceptional

تولدم مبارک! باید یک جایزه ملی برای افراد فوق‌العاده ای مثل من وجود داشته باشد. من می‌خواهم از خودم برای استثنایی بودنم تشکر کنم.

جملات تولدم مبارک به انگلیسی Happy Birthday to me

!Merriest birthday to one of the most humble, funny, awesome and beautiful people I know: Me

تولدت مبارک برای یکی از متواضع‌ترین، بامزه‌ترین، عالی‌ترین و زیباترین افرادی که می شناسم: من!

One of the greatest people to ever exist was born today. As I turn one year older, I hope that everything in my life will advance to the next level.

یکی از بزرگترین افرادی که تاکنون وجود داشته است، امروز متولد شد. در حینی که یک سال بزرگتر می‌شوم، امیدوارم همه چیز در زندگی من به سطح بالاتری برسد.

I do not want to spend my entire life trying to be a great person like most people do; I am among the few who have been great since birth.

من نمی‌خوام مانند بسیاری از مردم تمام زندگی ام را صرف تلاش کنم تا انسان بزرگی باشم. من جزو معدود کسانی هستم که از بدو تولد عالی بوده‌ام.

.My life is beautiful; I am a year older today. Heartfelt Happy Birthday Wishes to Myself

زندگی من زیباست؛ من امروز یک سال بزرگتر شدم. از صمیم قلب تولدت را به خودم تبریک می‌گویم.

.I felt special when I woke up today and quickly realized it was my birthday! A very happy birthday to me

وقتی امروز از خواب بیدار شدم حس خاصی داشتم و سریعا متوجه شدم تولدم است. تولدت خیلی مبارک من.

متن نوشته تولدم مبارک

.I promise to keep on loving myself more than anything else. This life is truly mine, so happy birthday to me

من قول می‌دم که بیشتر از هر چیز دیگه‌ای به خودم عشق بورزم. این زندگی واقعا مال من است، بنابراین تولدت مبارک.

.My dear lovely family, you have to be happy to have such an awesome kid. You are lucky ones. Happy birthday to me

خانواده دوست داشتنی من، شما باید از داشتن چنین بچه عالی خوشحال باشید. شما افراد خوش‌شانسی هستید. تولد من مبارک.

.I may be old, but at least I’m alive to wish me a happy birthday! Not many people have this kind of fortune

ممکن است پیر باشم، اما حداقل زنده هستم که تولد خودم را تبریک بگویم! افراد زیادی از این نعمت برخوردار نیستند.

.On my birthday, I am going to be my own best friend: eat too much cake, give bad advice, and party until dawn

در روز تولدم، قراره بهترین دوست خودم باشم: زیاد کیک بخورم، توصیه بد بدهم و تا سحر جشن بگیرم.

Cheers to myself for surviving another year! May I have many more wonderful, crazy years ahead of me! Happy Birthday, Me.

به سلامتی خودم که یک سال دیگه زنده موندم! امیدوارم که سال‌های شگفت‌انگیز و دیوانه‌وار بیشتری در پیش داشته باشم! تولدم مبارک.

از دست ندهید: مخفف‌های انگلیسی در چت

Since no one cares about me these days, I am going to wish myself out loud so the entire online community knows it’s my birthday.

از اونجایی که این روزها هیچ کس به من اهمیت نمی‌دهد، می‌خواهم با صدای بلند برای خودم آرزو کنم تا کل جامعه آنلاین بدانند تولدمه.

Happy Birthday from me to me! It’s time to party because I’m superfly! Cheers to a brand new year full of laughter, love and new friendships.

تولدت مبارک از طرف من به من! زمان مهمونی گرفتنه زیرا من فوق‌العاده هستم! به سلامتی یک سال جدید پر از خنده، عشق و دوستی‌های جدید.

.I am not just a year older but also a year wiser. Happy birthday to me

نه تنها یک سال بزرگتر، بلکه یک سال عاقل‌تر شدم. تولدم مبارک.

I will put a smile on my face and won’t let the troubles of life get me down because it’s my birthday today. happy birthday to me.

لبخندی بر لبانم می‌آورم و اجازه نمی‌دم مشکلات زندگی مرا از پای در آورن زیرا امروز تولد من است. تولدم مبارک.

.Today, I just want to thank God for adding another year to my life. Happy birthday to me

امروز فقط می‌خوام خدا رو شکر کنم که یک سال دیگه به زندگی من اضافه کرد. تولدم مبارک.

عکس نوشته تولدم مبارک دخترانه

عکس نوشته صورتی دخترانه تولدم مبارک

متن برای تولد خودم به انگلیسی

I am so grateful that I am alive, healthy and happy, for there is nothing more important in this world than these three things.

از اینکه زنده، سالم و شاد هستم بسیار سپاسگزارم، زیرا هیچ چیز در این دنیا مهمتر از این سه چیز نیست.

مطلب پیشنهادی: دوره آموزش زبان انگلیسی

.Whatever road I travel in life, I can always count on God to be there with me

در زندگی هر جاده‌ای را طی کنم، همیشه می‌توانم روی خدا حساب کنم که آنجا با من خواهد بود.

I am so proud of who I am. I am so happy to be me! On the occasion of my birthday, I pray for a long and joyful life for myself.

من به کسی که هستم افتخار می‌کنم. من خیلی خوشحالم که من هستم! به مناسبت تولدم برای خودم آرزوی عمری طولانی و با نشاط دارم.

.I believe all my dreams shall come to pass because I have an amazing God standing by me. Happy birthday to me

من معتقدم تمام رویاهای من محقق خواهند شد چون خدای شگفت‌انگیزی دارم که در کنارم ایستاده است. تولدم مبارک.

.I guess this is the year I should start lying about my age. Happy birthday to me

فکر می‌کنم امسال سالی است که باید دروغ گفتن درباره سنم رو شروع کنم. تولدم مبارک

از دست ندهید: صفات تفضیلی و عالی انگلیسی

Happy birthday to me! I’m hopeful for a bright future ahead as I deliberately work on my shortcomings and improve my strengths. I’m grateful for another year.

تولدم مبارک! من به آینده‌ی روشن امیدوارم زیرا روی ضعفام کار می‌کنم و نقاط قوتمو بهبود می‌بخشم. من برای یک سال دیگر سپاسگزارم.

.I just want to thank God for keeping me alive to see this special day of mine. Happy birthday to me

می‌خوام از خدا تشکر کنم که منو زنده نگه داشته تا این روز خاصو ببینم. تولدم مبارک.

.I feel deep within my heart that this special day is going to mark the beginning of a wonderful year for me

در اعماق قلبم حس می‌کنم که این روز خاص قراره آغاز سالی فوق‌العاده برای من باشه.

.Today is my birthday, I shall treat myself like a King/Queen – even if it’s just for one day

امروز تولد منه و من با خودم مثل یه ملکه/ پادشاه رفتار خواهم کرد حتی اگه برای یک روز باشه.

I certainly consider myself to be one of the luckiest people in this world, which is why on my birthday, I don’t want to ask God for anything but thank Him for all the good things He has blessed me with over the years. Thank you, Father.

من مطمئناً خودم رو یکی از خوش شانس ترین افراد این دنیا می‌دونم، به همین دلیل است که در روز تولدم، نمی‌خوام از خدا چیزی بخوام جز اینکه ازش برای همه چیزهای خوبی که در طول سال‌ها به من بخشیده تشکر کنم. ممنونم پدر

عکس نوشته ساده و تیره تولدم مبارک

متن انگیزشی زیبا تولدم مبارک به انگلیسی

I’m excited today because it’s my birthday. Today, I pray for happiness, peace, and prosperity. I know God will answer my prayers. Happy birthday to me.

من امروز هیجان‌زده‌ام چون تولدمه. امروز برای شادی، آرامش و موفقیت دعا می‌کنم. می دونم که خدا دعاهای منو مستجاب خواهد کرد. تولدم مبارک.

.I celebrate my special day with the realization that I am currently in possession of the most priceless gift on Earth – LIFE

من روز خاص خودم رو با درک این موضوع جشن می‌گیرم که در حال حاضر گران‌قیمت‌ترین هدیه روی زمین، زندگی رو در اختیار دارم.

.Today, I’m going to have fun with my friends and loved ones because it’s a very special day for me

امروز قراره با دوستان و افرادی که دوسشون دارم خوش بگذرونم چون برای من روز خیلی خاصیه.

.I’m officially a year older today and much cooler than ever. Happy birthday to me

من امروز رسما یک سال بزرگتر شدم و خیلی باحال تر از همیشه. تولدم مبارک.

.Today, I’m going to be selfish and focus all my attention on me. Today, I make myself my priority

امروز قراره خودخواه باشم و تمام توجهم رو روی خودم متمرکز کنم. امروز خودم رو در اولویت خود قرار میدم.

از دست ندهید: بهترین فیلم‌ها برای یادگیری زبان انگلیسی

Hurray, hurray, hurray! Today is my birthday and I’m ready to have fun. Of course, all the attention will be on me. The best birthday to me.

هورا هورا هورا. امروز تولدمه و من اماده ام که خوش بگذرونم. البته تمام توجهات روی من خواهد بود. تولدم مبارک.

.There are not so many wonderful people in this world like me, so at least today I can feel a bit more important than others

آدم‌های شگفت‌انگیز زیادی مثل من در این دنیا وجود ندارن بنابراین امروز میتونم احساس کنم کمی از دیگران مهم‌تر هستم.

Today is the happiest day of all the year. It’s my birthday and I’m ready to surprise myself. I perfectly know what I need, so let this day be fantastic and full of good gifts. Happy birthday to me.

امروز شادترین روز تمام سال است. تولد من است و من آماده سورپرایز کردن خودم هستم. کاملا می‌دونم به چه چیزی نیاز دارم، پس بذاریم این روز فوق‌العاده و پر از هدایای خوب باشه. تولدم مبارک

Happy birthday to me! I’m the only one person I can trust the most because I know myself perfectly. Hope this year will be interesting and full of adventures. Keep going, buddy.

تولدم مبارک! من تنها کسی هستم که می‌تونم بیشتر بهش اعتماد کنم، زیرا خودم رو کاملاً می‌شناسم. امیدوارم امسال جالب و پر از ماجرا باشه. ادامه بده رفیق

.One thing I am sure of is this, “There is no failure for me. It is either I win, or I learn.” I wish myself a happy birthday

چیزی که من ازش مطمئنم اینه: «هیچ شکستی برای من وجود نداره. یا برنده می‌شم یا یاد می‌گیرم.» تولد خودم رو تبریک می‌گم.

عکس نوشته تولدم مبارک با بادکنک

Today is my birthday and I’m so happy I can live, breathe, and love. It’s also proof that the future will be great, too. Just love life. Happy birthday to me.

امروز تولد منه و من خیلی خوشحالم که می‌تونم زندگی کنم، نفس بکشم و عشق بورزم. این هم چنین دلیلی که آینده می‌تونه عالی باشه. فقط زندگی و دوست داشته باشه. تولدم مبارک.

.Let me be the first to wish me a Happy Birthday today

بذارین اولین نفری باشم که تولدمو به خودم تبریک میگم.

.Happy Birthday to the person I admire most, myself

تولد شخصی که بیشتر از همه تحسینش میکنم مبارک، خودم.

.Today is my birthday! My life may not have turned out exactly as I planned, but all in all, I’m one lucky

امروز تولدمه، ممکنه زندگیم طوری پیش نرفته باشه که برنامه شو چیده بودم اما در کل من خوش شانس هستم.

.It’s my birthday today! The past year has been amazing, and I have a feeling the coming year is going to be even better

امروز تولدمه. سال گذشته شگفت‌انگیز بود و حس میکنم سال آینده حتی بهتر از اون باشه.

از دست ندهید: چگونه در مکالمه انگلیسی حرفه ای شویم؟

!Happy Birthday to my greatest ally and worst enemy

تولدت مبارک بزرگترین متحد و بدترین دشمن من!

.My prayer for myself on this day is that l will not regret my new year which begins this day. Happy birthday to me

دعای من برای خودم در این روز اینه که از سال جدیدی که از امروز شروع می شه پشیمون نباشم. تولدم مبارک.

.I’m not old, I’m just mature. And now it’s the best time for me to enjoy my beautiful life. Happy birthday to myself

من پیر نیستم، من فقط بالغ هستم. الان بهترین زمان برای منه تا از زندگی زیبای خود لذت ببرم. تولدم مبارک.

.I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions. Happy birthday to me

من محصول شرایطم نیستم. من محصول تصمیماتم هستم. تولدم مبارک.

آرزوی دل انگیز تولد برای خودم

جشن تولد هر شخص یک لحظه خاص و دلفریب است. این لحظه زمانی است که فرد به دنبال جستجویی در خود برای نگرش به آینده در یش روی او نظر می‌کند. برخی از این متن تولدم مبارک به انگلیسی را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید:

Today marks another year of wonderful life experiences and lessons. Here’s to embracing the future with an open heart and mind.

امروز روزی دیگر از تجربیات و درس‌های شگفت انگیز زندگی خواهد بود. الان جاش هست که آینده را با قلب و ذهنی باز در آغوش بگیرم.

On my birthday, I celebrate the strength I’ve found in myself and the love I’ve received from those around me.

در روز تولدم، قدرتی را که در درونم یافته‌ام و عشقی را که از اطرافیانم می‌گیرم را جشن خواهم گرفت.

Another year older, another year wiser, and another chance to make my dreams come true. Happy birthday to me!

یکسال بزرگتر شدم، یکسال عاقل‌تر شدم و یک شانس دیگر برای اینکه بتوانم به رویاهایم تخقق ببخشم، فرصت دارم. تولدم مبارک.

As I celebrate my birthday, I am grateful for the gift of life and all the blessings that have come my way.

همانطور که تولدم را جشن می‌گیرم، به پاس نعمت زندگی و سایر نعماتی که به من رسیده است، شکرگزارم.

To me, on my birthday: May this year bring more laughter, joy, and success than ever before.

برای من در روز تولدم، امیدوارم امسال خنده، شادی و موفقیتی بیش از پیش برای من به دنبال داشته باشد.

از دست ندهید: تبریک روز مادر به انگلیسی

Today, I honor the journey I’ve been on and the journey yet to come. Happy birthday to a resilient soul.

در این روز به زمانی که در آن بوده‌ام و سفری که در راه است، افتخار می‌کنم. تولد یک روح جدید دمیده شده در من مبارک.

May this birthday be a reflection of all the love and happiness I’ve known and a beacon for more to come.

باشد که این تولد، انعکاسی از تمامی عشق و شادی که من میشناسم، باشد و همچنین چراغی برا آینده من.

May this birthday be a reflection of all the love and happiness I’ve known and a beacon for more to come.

امروز من نه تنها یک سال دیگر از زندگی، بلکه یکسال دیگر از تجربیات و رشد خودم را جشن می‌گیرم.

Happy birthday to me! Here’s to a year filled with unexpected adventures and cherished moments.

تولدم مبارک! امسال سالی پر از ماجراهای غیر منتظره و لحظاتی ارزشمند برای من خواهد بود.

Happy birthday to me! May I find joy in the simple things and peace in the complexities of life.

تولدم مبارک! امیدوارم در چیزهای ساده، شادی و در پیچیدگی‌های زندگی، آرامش پیدا کنم.

May this birthday remind me of all the reasons to smile and the endless possibilities that await.

امیدوارم این تولد تمامی دلایلی را که برای لبخند زدن و امکانات بی پایان پیش روی من است را بهم یادآوری کند.

آرزوهای باحال تولد برای خودم

جشن تولد نه تنها زمانی برای جشن گرفتن خواهد بود، بلکه همراه با کمی خنده و طنز می‌تواند آن را برای شما خاطره انگیز کند. برخی از جملات باحال تولدم مبارک به انگلیسی و فارسی را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید:

Happy birthday to someone who is smart, gorgeous, funny, and reminds me a lot of myself!

تولدت مبارک به کسی‌که خیلی باهوش، زیبا، بامزه است و من را یاد خودم می‌اندازه!

Another year older and still as awesome as ever. Well, at least that’s what I keep telling myself!

یکسال دیگه بزرگتر شدم و همچنان مثل همیشه عالی هستم. خب، این حداقل چیزیه که من می‌تونم به خودم بگم!

Happy birthday to someone who is young at heart and slightly older in other places.

تولدت مبارک به کسی‌که قلب جوونی داره و بقیه بدنش رو به پیری رفته!

Celebrating my birthday today, and sending my regrets to my liver for tomorrow.

امروز تولدم را جشن می‌گیرم و فردا برای کبدم حسرت خواهم خورد!

مطلب خواندنی: تبریک سال نو میلادی به انگلیسی

Happy birthday to me! Pro tip: if you can’t remember my age, neither can I.

تولدم مبارک! یه نکته مهم: اگه شما نمی‌توانید منو به یاد بیاورید، منم نمی‌توانم.

I decided to take a day off for my birthday. Jokes on me, I’m self-employed.

تصمیم گرفتم برای روز تولدم، یک‌روز مرخصی بگیرم. شوخی می‌کنی؟ من رئیسی ندارم!

On my birthday, I’m another year older and another year wiser… but still none the wiser about where I left my keys.

در روز تولدم یکسال دیگر بزرگتر شده‌ام و یکسال دیگر هم عاقل‌تر… اما هنوز عقلم نمی‌رسد که کلیدامو کجا گذاشتم.

Happy birthday to me! I promise to exercise more this year. More laughter, that is.

تولدم مبارک! قول می‌دهم که امسال بیشتر ورزش کنم. یعنی، بیشتر بخندم!

At my age, I’m very good at multitasking. I can talk, annoy, and irritate all at the same time, especially today!

با توجه به سنم در انجام چندتا کار خیلی خوبم. من می‌توانم همزمان صحبت کنم، آزار برسونم و عصبی کنم، درست مثل همین الان!

Happy birthday to the only person I trust to not steal my cake… because it’s me.

تولدت مبارک به تنها کسی‌که بهش اعتماد دارم که کیکم را ندزدد… برای خودمم.

I’m not getting older. I’m just becoming a classic. Happy birthday to a timeless me!

من پیر نمی‌شم، چون تازه دارم کامل و عالی می‌شم. تولدم بی انتها مبارک.

Today, I’m another year older and another year closer to being that weird old person in the neighborhood.

امسال یکسال دیگر بزرگتر شدم و یکسال دیگر به آن پیرمرد غرغرو و عجیب همسایه نزدیک‌تر شدم!

Happy birthday to someone who is forever young, but now slightly older.

تولدت مبارک به کسی‌که همیشه شاداب و جوان است، اما الان یکم پیرتر شده.

On my birthday, I like to reflect on the important questions in life, like why I walked into this room.

در روز تولدم دوست دارم به سوالات مهم زندگیم فکر کنم؛ مثل اینکه چرا اومدم تو این اتاق!

Happy birthday to me! I’ve reached an age where my back goes out more than I do.

تولدم مبارک! من به سنی رسیده‌ام که باسنم بیشتر از خودم کار می‌کنه!

Celebrating my birthday and the fact that I’m not as old as I will be next year!

تولدم مبارک و یه واقعیت اینه که سال آینده به اندازه سنم نخواهد بود.

مطالعه کنید: تبریک روز معلم به انگلیسی

آرزوهای خوب برای پست کردن در فضاهای مجازی برای تولدم

امروزه به اشتراک گذاشتن برخی روزها؛ مانند روز تولد در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاکرام و یا فیسبوک امری رایج و متداول است. برای آشنایی با تولدم مبارک به انگلیسی برای استوری و یا متن برای تولد خودم در اینستا ادامه مطلب را از دست ندهید.

Celebrating another year of wonderful life experiences. Feeling blessed!

جشن گرفتن یکسال دیگر از تجربیات باحال زندگی من! پربرکت باشه!

Another trip around the sun and I’m feeling more fabulous than ever. Happy birthday to me!

یکسال دیگر به دور خورشید چرخیدم و من الان احساس عجیب‌تری نسبت به همیشه دارم! تولدم مبارک!

Here’s to a year of crushing goals and creating memories. Happy birthday to yours truly!

یکسال دیگر از شکست هدف‌هام و ایجاد خاطرات آن رخ داده است. تولدت واقعا مبارک!

Grateful for the love and laughter that fill my days. Here’s to another great year!

به خاطر عشق و خنده‌ای که روزهای من را پر می‌کند، شکر گزارم. یه سال عالی دیگه داره میاد!

Taking today to reflect on a year of growth and to dream about the future. Cheers to me!

امروز را برای تامل در مورد یکسال پر از رشد و آینده‌نگری من در نظر بگیرید. به سلامتی خودم!

Today, I celebrate me and all the adventures that lie ahead. Happy birthday!

امروز من برای خودم و تمام اتفاقات پیش رو جشن می‌گیرم. تولدت مبارک!

Feeling thankful for another year and for all the wonderful people in my life. Let’s make this year the best one yet!

به خاطر یکسال دیگر و همه افراد باحال زندگیم، شکرگزارم. بیایید امسال را به بهترین سال تبدیل کنیم.

Here’s to a year of making dreams come true and living life to the fullest. Happy birthday to me!

سالی هست که رویاها را به حقیقت نزدیک می‌کند و زندگی کامل می‌شود. تولدم به خودم مبارک!

Celebrating another year of life and all the blessings it brings. Thank you for every moment!

یکسال دیگر از زندگیم و همه نعماتی که با خود بهمراه دارد را جشن می‌گیرم. بخاطر لحظه لحظه آن سپاسگزارم.

Embracing another year with an open heart and an adventurous spirit. Let the celebrations begin!

سالی دیگر را با قلبی باز و روحی ماجراجو در آغوش می‌گیرم. بیایید جشن را شروع کنیم.

از دست ندهید: تبریک ولنتاین به انگلیسی

Reflecting on a year of lessons learned and successes achieved. Excited for what’s next!

سالی از درس‌هایی که آموخته‌ام و موفقیت‌هایی که به دست آورده‌ام را پشت سر می‌گذارم. برای اتفاقات بعدی هیجان زده هستم.

Celebrating myself today and feeling grateful for every step of this incredible journey.

امروز برای خودم جشن می‌گیرم و برای هر لحظه از این سفر باور نکردنی حس قدردانی دارم.

آرزوهای جذاب تولد برای خودم

جشن تولد می‌تواند به عنوان فرصتی برای قدردانی از خود و تامل به گذشته برای ایجاد آینده درخشان در نظر گرفته شود. برای داشتن آرزوهایی جذاب در روز تولدتان و تولدم به انگلیسی از این جملات استفاده نمایید.

Here’s to the person who knows me best – me! Happy birthday to a true one-of-a-kind.

نکته برای کسیکه من را می‌شناسد: من! تولدت مبارک به خاطر یه آدم بی نظیر واقعی.

As I celebrate another year of life, I’m grateful for the unique path I’ve walked and excited for where it leads next.

همانطور که یک‌سال دیگر از زندگیم را جشن می‌گیرم، از مسیر منحصر به فردی که پیموده‌ام و قرار است بپیمایم هیجان زده و سپاسگزارم.

On my birthday, I celebrate the extraordinary story that is my life, filled with unique chapters yet to be written.

در روز تولدم، داستان فوق العاده‌ای را جشن می‌گیرم که همانا زندگیم است. پر از فصل‌های منحصر به فردی که هنوز نوشته نشده است.

Happy birthday to me! Here’s to embracing my quirks and turning my dreams into reality.

تولدم مبارک! الان وقتشه که .ویژگی‌هایم را بپذیرم و رویاهایم را به حقیقیت تبدیل کنم.

Today, I toast to the beautifully unique journey that is my life – may it continue to be as one-of-a-kind as I am.

امروز من برای سفری زیبا و منصر به فرد که همانا زندگیم است، صحبت می‌کنم. امیدوارم همانند خودم بی نظیر باشد.

Here’s to another year of being irreplaceably me. Happy birthday!

یک‌سال دیگر از من که غیر قابل تغییر است وجود دارد. تولدت مبارک من!

On my birthday, I celebrate the extraordinary, the unusual, and the wonderfully weird aspects of being me.

در روز تولدم جنبه‌های خارق العاده، غیر عادی و شکفت انگیز از من بودن را جشن خواهم گرفت.

مطلب خواندنی: 20 تبریک سالگرد ازدواج به انگلیسی

Here’s to me: another year wiser, braver, and more uniquely me than ever. Happy birthday!

این برای من است: یکسال دیگر عاقل‌تر، شجاع‌تر، منحصر به فردتر از همیشه. من! تولدت مبارک.

On my special day, I’m grateful for the years that have shaped my unique perspective on life. Here’s to many more!

در این روز خاص، به خاطر سال‌هایی که دیدگاه منحصر به فرد من را نسبت به زندگی شکل داده است، سپاسگزارم. دلایل بی‌شمار دیگری نیز وجود دارد.

شکرگزاری برای خودم در روز تولدم

در روز تولد علاوه بر جشن گرفتن، می‌تواند زمان مناسبی برای تغذیه روحی و معنوی باشد. این دعاها و برکات به شما حسی سرشار از امید و آرزو را القا می‌کنند. در ادامه با برخی از این شکرگزاری‌ها و متن تولدم مبارک به انگلیسی آشنا می‌شوید.

May this birthday bring me closer to the realization of my dreams and the fulfillment of my heart’s desires?

امیدوارم که این تولد من را به تحقق رویاهایم و برآورده شدن آرزوهای قلبی‌ام نزدیک‌تر کند.

As I celebrate another year, I pray for joy, peace, and greater understanding in all aspects of my life.

در حالی‌که یکسال دیگر را جشن می‌گیرم، برای شادی، آرامش و درک بیشتر در تمای جنبه‌های زندگیم دعا می‌کنم.

May I always walk in the light of love and kindness, growing each day in character and compassion?

امیدوارم که همیشه در پرتو عشق و مهربانی قدم بگذارم و هر روز در سرشت و مهربانی رشد نمایم.

I pray for the courage to chase my dreams and the resilience to face any obstacles this year.

من برای کسب شجاعتی که در دنبال کردن رویاهایم و مقاومت در برابر هر مانعی که وجود دارد، در این سال دعا می‌کنم.

On my birthday, may I be surrounded by love and positivity, and may my heart be filled with gratitude.

امیدوارم در روز تولدم در محاصره‌ای از عشق مثبت باشم و قلبم همواره پر از سپاس باشد.

As I celebrate my birthday, I pray for the fortitude to face life’s challenges and the joy to savor its beauty.

همانطور که تولدم را جشن می‌گیرم، برای ایجاد استقامتی در رویارویی با چالش‌های زندگی و لذت بردن از زیبایی‌های آن دعا می‌کنم.

May my heart be a haven of peace and my mind a reservoir of positive thoughts?

امیدوارم قلبم پناهگاه آرامش و ذهنم مخزن افکار مثبت باشد.

On my birthday, I ask for a year of breakthroughs, love, and laughter.

در روز تولدم یکسال از موفقیت، عشق و خنده را آرزو می‌کنم.

مطلب خواندنی: 20 متن آرزوی موفقیت به انگلیسی

On my birthday, may peace be my companion and hope my guiding star.

در روز تولدم امیدوارم آرامش نصیب من شود و امید ستاره راهنمای من در زندگی باشد.

Bless me with a year of new adventures, deeper relationships, and cherished memories.

سالی سرشار از ماجراهای جدید، روابطی عمیق و خاطراتی خوب را به من ارزانی بده.

As I celebrate another year, may I continue to grow in grace, wisdom, and love.

در حالی‌که یک‌سال دیگر را جشن می‌گیرم، امیدوارم همچنان در برکت، خرد و عشق رشد کنم.

آرزوهای کوتاه تولد برای خودم

جشن تولد هر شخص به عنوان نقطه عطفی در زندگی وی به شمار می‌رود. گاهی برای بیان آن تنها گفتن چند کلمه کافیست. برای تبریک تولد به خود در بیانی کوتاه و مختصر از جملات زیر استفاده کنید.

Another year, another adventure. Here’s to me!

یک‌سال دیگر، یک ماجراجویی دیگر در انتظار من است.

Cheers to my personal new year. Growth and joy ahead!

تبریک به سال جدیدی در زندگی من. پیشرفت و شادی در پیش روی است.

Celebrating me and all my journey entails. Happy birthday!

جشنی برای من که باقی سفرم نیاز به آن دارد. تولدت مبارک

Grateful for another year of being fabulous.

برای یکسال دیگر از افسانه‌ای بودن، سپاسگزارم.

Here’s to more laughter and success this year. Happy birthday to me!

امسال خنده و موفقیت بیشتری وجود دارد. تولدم مبارک!

Embracing my new age with optimism and joy.

دوران جدیدم را با خوش بینی و شادی در آغوش گرفته‌ام.

Happy birthday to me! Let the good times roll.

تولدم مبارک! بگذار خوش بگذره.

مطالعه کنید: تبریک شب یلدا به انگلیسی

برای یادگیری بیشتر درمورد تبریک تولد، ویدئوی زیر را مشاهده کنید.مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا