آمورش

گرامر و لغات انگلیسی پایه هفتم + خلاصه و جمع بندی

در این مقاله از آکادمی روان تلاش کرده‌ایم تا یک راهنمای کامل از تمام گرامرها و لغات انگلیسی مورد آموزش در پایه هفتم را برای شما گردآوری کنیم. در این مطلب سعی شده تا با ذکر مثال‌ها و نمونه‌های گوناگون به صورت کامل به تمامی گرامرها و لغات انگلیسی پایه هفتم اشاره شود تا نیازی به مراجعه به سایر منابع نداشته باشید.
با ما همراه باشید

آموزش گرامرهای انگلیسی پایه هفتم درس اول درس دوم درس سوم درس چهارم درس پنجم درس ششم درس هفتم درس هشتم تمام لغات انگلیسی پایه هفتم

آموزش گرامرهای انگلیسی پایه هفتم

آموزه‌های مربوط به قواعد گرامر انگلیس پایه هفتم به ۸ درس مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند که در زیر به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

گرامر پایه هفتم

درس اول

زمانی که می‌خواهیم خودمان را به انگلیسی معرفی کنیم همیشه نام و نام خانوادگی را با حروف بزرگ می‌نویسیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

What is your name?
• My name is Sepehr/ I’m Sepehr/ Sepehr
What is your first name?
• My first name is Zahra.
What is your last name?
• My last name is Soltani.

1. در هنگام صدا زدن افراد باید از پیشوندهای مؤدبانه متناسب با آن‌ها استفاده کنیم. سه پیشوند مؤدبانه اصلی در زبان انگلیسی عبارتند از:

• Miss: به معنی خانم – پیشوند مخصوص خانم‌های مجرد زیر ۱۸ سال
• .Ms: به معنی خانم- پیشوند مخصوص خانم‌هایی که وضعیت مجرد یا متأهل بودن آن‌ها مشخص نیست
• .Mrs: به معنی خانم – پیشوند مخصوص خانم‌های متأهل ب
• .Mr: به معنی آقا – پیشوند مخصوص آقایان (برای همه مردها با هر نوع شرایطی)

2. گاهی اوقات ممکن است طرف مقابل متوجه تلفظ صحیح نام یا نام خانوادگی ما نشود. در این شرایط معمولاً باید نام یا نام خانوادگی خود را برای او هجی کنیم. برای هجی کردن نام یا نام خانوادگی باید تمامی حروف تشکیل دهنده آن را به صورت جد جدا ادا کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

Saman > S-A-M-A-N

مطالعه‌ی بیشتر: تدریس زبان هفتم درس اول

درس دوم

1. یکی از رایج‌ترین و مؤدبانه‌ترین عبارت‌هایی که در هنگام مواجهه با یک نفر دیگر دیگر باید از آن استفاده کنیم، عبارت “Nice to meet you” به معنی “از دیدنت خوشحالم” است. در پاسخ به این عبارت نیز باید بگویید “Nice to meet you, too” (من هم از دیدن تو خوشحالم).

2. در زبان انگلیسی کلمه پری Who به معنی “چه کسی؟” است. ما می‌توانیم از کلمه پرسشی who در موقعیت‌های مختلفی استفاده کنیم. مانند:

Who are you? (تو کی هستی؟)
Who is that man? (آن مرد کیست)
Who went in my room? (چه کسی به اتاق من رفت؟)
Who is Johnny Depp? (جانی دپ کیست؟)

3. در زبان انگلیسی اغلب افعال اصلی را به صورت مخفف بیان می‌کنند و می‌نویسند. مانند:

• He is > He’s
• I am> I’m
• You are> you’re
• It is > it’s
• What is?> what’s?

دقت داشته باشید که برای مخفف کردن فعل‌های am، is و Are حرف اول آن‌ها را با جایگزین می‌کنیم.
نکته: فعل منفی‌ساز not را نیز می‌توان به صورت زیر مخفف کرد. مانند:

Do not> Don’t
Did not> didn’t

برای مطالعه بیشتر: تدریس درس دوم زبان هفتم

درس سوم

1. برای پرسیدن سن در زبان انگلیسی از عبارت “?How old are you” استفاده می‌کنیم. در پاسخ آن نیز باید از عبارت “I am …years old” استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

• How old are you Saeed? (سعید تو چند سالت است؟)
I am 18 years old. / My age is 18 years old. (من 18 سالم است. / سن من 18 سال است)

2. برای اینکه از کسی بپرسیم ماه تولد او در چه زمانی است باید از عبارت “?when is your birthday “ استفاده کنیم. در پاسخ به این سؤال هم کافی است ماه تولد خود را بگوییم. مانند:

when is your birthday? (تولد تو کی است؟)
My birthday is in October. / It’s in October. / in October (تولد من در ماه اکتبر است./ در ماه اکتبر است. / در اکتبر)

نکته: When is your birthday به معنی پرسیدن از تاریخ دقیق تولد (date of birth) نیست، بلکه نشان دهنده علاقه طرف مقابل به دانستن ماه یا روز تولد شماست.

مطالعه کنید: درس سوم زبان هفتم به همراه تلفظ

درس چهارم

1. زمانی که قصد داریم از شغل طرف مقابل بپرسیم باید از عبارت “?what is your job استفاده کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

what is your job? (شغل تو چیست؟)
what is your friend’s job? (شغل دوست تو چیست؟)
What is your father’s job? (شغل پدر تو چیست؟)

نکته: در این عبارت می‌توانید به جای واژه Job از واژه‌های مترادفی مانند occupation، career یا work هم استفاده کنید.
برای پاسخ دادن به سوالی که در مورد شغل پرسیده می‌شود به صورت زیر عمل می‌کنیم:

• I’m a Student. (من یک دانش‌آموز هستم)
• I’m a teacher. (من یک معلم هستم)
• My father is a doctor. (پدر من یک دکتر است)

2. در این درس با صفت‌های ملکی در زبان انگلیسی نیز آشنا می‌شویم. صفت‌های ملکی نشان دهنده مالکیت کسی یا تعلق داشتن به کسی هستند. به عنوان مثال: کتاب من، ماشین تو، خانه ما، پدر آن‌ها.
در زیر به صفت ملکی انواع ضمیرها در انگلیسی اشاره می‌کنیم:

• I > My
• You (مفرد) > Your
• He > His (‘s – Ali’s)
• She > Her (‘s – Sarah’s)
• We > our
• You (جمع) > Your
صفت‌های ملکی در انگلیسی همواره قبل از اسم می‌آیند. مانند:
• My car. (ماشین من)
• Your bag. (کیف تو)
• His paper. (کاغذهای او)

3. برای اینکه سن دیگران را بپرسیم باید از عبارت “?…..How old is” استفاده کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

How old is your father? (پدر تو چند سالش است؟)
How old is your cat? (گربه تو چند سالش است؟)
How old is Mr. White? (آقای وایت چند سال دارد؟)
How old is her brother? (برادر او چند سالش است؟)

مطالعه شود: توضیح کامل درس چهارم زبان هفتم

درس پنجم

1. برای پرسیدن سؤال‌های yes و no (سؤالاتی که با آری یا خیر جواب داده می‌شوند) باید افعال کمکی am، is و are را در ابتدای جمله به کار ببریم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

Are you alone? (آیا تو تنهایی؟)
Yes, I am. (بله هستم)
Is he Jim’s brother? (آیا او برادر جیم است؟)
No, he is not. (نه، نیست)

2. برای پرسیدن سؤال‌ از فاعل مجهول از who (چه کسی) یا which one (کدام‌یک) استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

• Which one of them is going to be our teacher this year? (کدام‌یک از آن‌ها قرار است امسال معلم ما باشد؟)
Mr. John. (آقای جان)
• Who is Mr. John? (آقای جان کیست؟)
He is a new teacher at our school. (او یک معلم جدید در مدرسه ماست)
• Which one is he? (کدام است؟)
He is a tall man with black pants. (آن مرد قد بلندی که شلوار سیاه پوشیده)

3. زمانی که معادل انگلیسی یک کلمه را نمی‌دانیم و قصد داریم به زبان انگلیسی آن را از معلم زبان خود بپرسیم از عبارت‌ “?What is …. In English” استفاده می‌کنیم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

• What is خودکار in English?
• What is انباری in English?

مطلب کاربردی: تدریس درس پنجم زبان هفتم

درس ششم

1. از فعل حال استمراری (می+فعل) زمانی استفاده می‌کنیم که قصد دایرم در مورد کاری که هنوز در حال انجام است صحبت کنیم. در زبان انگلیسی از قاعده زیر برای ساختن فعل‌های حال استمراری استفاده می‌کنیم:

ing + فعل +am/is/are

به نمونه‌های زیر توجه کنید:

• I am driving. (من دارم رانندگی می‌کنم)
• He is doing the dishes. (او دارد ظرف‌ها را می‌شورد)
• My mom is talking on the phone. (مادرم دارد با تلفن صحبت می‌کند)
• They are running. (آن‌ها دارند می‌دوند)
• We are on the way. (ما داریم می‌آییم)

برای سؤالی کردن فعل‌ حال استمراری کافی است افعال کمکی am/is/are را در ابتدای جمله به کار ببریم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Are you driving? (آیا تو داری رانندگی می‌کنی؟)
Is he talking to me? (آیا او دارد با من صحبت می‌کند؟)
Is she coming to the party too? (آیا او هم به مهمانی می‌آید؟)

2. در زبان انگلیسی برای پرسش در مورد مکان کسی یا چیزی از کلمه Where (کجا) استفاده می‌کنیم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

Where are you? (کجا هستی؟)
Where is the bathroom? (دستشویی کجاست؟)
Where is the bank? (بانک کجاست؟)
Where are they meeting? (آن‌ها کجا یکدیگر را ملاقات می‌کنند؟)

3. در زبان انگلیسی برای پرسیدن “چه چیزی؟” از کلمه What استفاده می‌کنیم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

What is this? (این چیست؟)
What is she doing these days? (او این روزها چه کار می‌کند؟)
What is James doing? (جیمز دارد چه کار می‌کند؟)
What is a wall? (دیوار چیست؟)

کلیک کنید: تدریس کامل درس ششم زبان هفتم

درس هفتم

1. در زبان انگلیسی برای حرف زدن در مورد آینده از فعل going to استفاده می‌کنیم. going to یکی از دو فرم رایج در زبان انگلیسی برای صحبت در مورد آینده بوده و در شرایطی استفاده می‌شود که از یک آینده قطعی و برنامه‌ریزی شده صحبت می‌کنیم، نه یک آینده احتمالی و نامشخص. ساختار استفاده از این فعل نیز به صورت زیر است:

فعل ساده + am/is/are + going to

به نمونه‌های زیر توجه کنید:

I’m going to watch a movie tonight. (من امشب می‌خواهم یک فیلم تماشا کنم)
He is going to buy a car next week. (او می‌خواهد هفته دیگر یک ماشین بخرد)
We are going to take a trip to China next summer. (ما می‌خواهیم تابستان آینده به چین سفر کنیم)

2. وقتی قصد داریم از کسی اطلاعات تماس او را بگیریم (شماره موبایل، آدرس ایمیل، آدرس خانه و غیره) از ساختار “?…..what is your” استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

What is your phone number? (شماره تلفنت چند است؟)
What’s your address? (آدرست کجاست؟)
What’s your email address? (آدرس ایمیلت چیست؟)

3. در زبان انگلیسی وقتی می‌خواهیم در مورد ساعت یا زمان دقیق چیزی سؤال بپرسیم از عبارت What time استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

What time is it? (ساعت چند است؟)
What time is he coming home? (او چه ساعتی به خانه بازمی‌گردد؟)
What time are we leaving? (چه زمانی قرار است برویم؟)

از دست ندهید: توضیح کامل درس هفتم زبان هفتم

درس هشتم

1. وقتی قصد داریم در مورد علایق یک نفر به انگلیسی سؤال بپرسیم از عبارت “?…..what is your favorite” (…… مورد علاقه تو چیست؟) استفاده می‌کنیم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

what is your favorite food? (غذای مورد علاقه تو چیست؟)
what is your favorite car? (ماشین مورد علاقه تو چیست؟)
what is your favorite game? (بازی مورد علاقه تو کیست؟)

2. وقتی می‌خواهیم پیشنهادی را در قالب سؤالی مطرح کنیم از عبارت How about (نظرت چیست) استفاده می‌کنیم. به نمونه‌های زیر توجه کنید:

How about watching a movie? (نظرت چیه یک فیلم تماشا کنیم؟)
How about we order some food? (نظرت چیه از بیرون یک مقدار غذا سفارش بدیم؟)
How about going to a trip? (نظرت چیه یک سفر برویم؟)

مطالعه شود: درس هشتم زبان هفتم همراه با حل تمرین

تمام لغات انگلیسی پایه هفتم

در ادامه به تمام لغت انگلیسی که در دروس هشت‌گانه پایه هفتم آموزش داده می‌شوند اشاره می‌کنیم:

لغات پایه هفتم

Name نام, اسم
Mr. آقا
Teacher معلم
Now حالا
I من
Am هستم
And و
Please لطفاً
Good morning صبح بخیر
First name نام، اسم کوچک
Mrs. خانم
Student دانش آموز
Say=tell بگو
Me من
Your (name) (اسم) شما
Is هست
What چه
Sit down بنشینید
Good afternoon عصر بخیر
Last name نام خانوادگی
Miss دوشیزه
Class کلاس
One by one یکی‌یکی
You شما
Today امروز
Are هستند
How چطور
Stand up برپا
Excuse me ببخشید
Boy پسر
Man مرد
New جدید
Can توانستن
This این
Too همچنین
Who چه کسی
Yes بله
Girl دختر
Women زن
Our برای ما
Talk صحبت کردن
That آن
Sorry متأسفم
Sure حتماً
Let’s بیا
Friend دوست
Classmate همکلاسی
Library card کارت کتابخانه
Help کمک کردن
Have داشتن
Again یک‌بار دیگر
Ok بسیار خوب
Welcome خوش آمدید
Age سن
Day روز
Date تاریخ
When کی، چه زمانی
Number شماره، عدد
Birthday تولد
Month ماه
Months of the year ماه‌های سال
How چطور
Really واقعاً؟
Happy birthday تولدت مبارک
Year سال
How old چند سال
What about درباره‌ چی؟
Oh, I see آهان فهمیدم
Family خانوادگی
Sister خواهر
Relationship نسبت فامیلی
Grandfather پدربزرگ
Son پسر
Job شغل
Nurse پرستار
Driver راننده
Pilot خلبان
Engineer مهندس
Florist گل فروش
Mrs. خانم
Your (job) (شغل) شما
Mother مادر
Brother برادر
Aunt عمه، خاله
Grandmother مادربزرگ
Daughter دختر
Employee کارمند
Doctor دکتر
Dentist دندانپزشک
Shopkeeper مغازه دار
Painter نقاش
Postman نامه‌رسان
Worker کارگر
His (job) (شغل) او
Father پدر
Family tree شجره‌نامه
Uncle عمو، دایی
Wife همسر
Nice picture! چه عکس زیبایی!
Housewife خانه‌دار
Teacher معلم
Mechanic مکانیک
Policeman پلیس
Farmer کشاورز
Waiter گارسون
Cook آشپز
Her (job) (شغل) او
Height قد
Age سن
Clothes لباس‌ها
Shirt پیراهن
Pants شلوار
Chador چادُر
Socks جوراب‌ها
Sunglasses عینک‌ها
T-shirt تی‌شرت
Belt کمربند
White سفید
Yellow زرد
Gray طوسی
Who چه کسی؟
First اولین
Relationship ارتباط
Tall بلند
Young جوان
Wear پوشیدن
Jacket ژاکت
Manteau مانتو
Shoes کفش
Sandals صندل
Sweater ژاکت، پلیور
Cap کلاه
Color رنگ
Red قرمز
Green سبز
Orange نارنجی
Which کدام
Math ریاضی
Let’s بیا
Short قد کوتاه
Old پیر
Suit کت و شلوار
Trousers شلوار
Scarf روسری
Gloves دستکش
Glasses عینک
Dress لباس زنانه
Coat کُت
Black مشکی
Blue آبی
Brown قهوه‌ای
Pink صورتی
Which one کدام
Meet ملاقات کردن
Excuse me ببخشید
House خانه
Villa ویلا
Bedroom اتاق خواب
Garage گاراژ، پارکینگ
Television (TV) تلویزیون
Computer رایانه
Bookcase قفسه، گنجه
Newspaper روزنامه
Clock ساعت
Doing انجام دادن
Watching تماشا کردن
Washing شستن
Reading خواندن
Studying مطالعه کردن
Flat / apartment آپارتمان
Room اتاق
Bathroom حمام
Office اداره، دفتر
Blanket پتو
Mirror آینه
Picture عکس
Lunch ناهار
Hand دست
Calling تماس گرفتن
Fixing تعمیر کردن
Eating خوردن
Working کار کردن
Dad پدر
Tower بُرج
Living room اتاق نشیمن
Kitchen آشپزخانه
Stairs پله
Table میز
Radio رادیو
Comb شانه
Hungry گرسنه
Ok باشه
Coming آمدن
Cooking آشپزی کردن
Drinking نوشیدن
Mom مادر
Address آدرس
Telephone (tele)phone تلفن
Call تلفن کردن
Visit دیدار کردن
Try سعی کردن
Time زمان
What time چه ساعتی
Morning صبح
Bye خداحافظ
At (5 o’clock) سر (ساعت 5)
Home خانه
E-mail address آدرس ایمیل
Go رفتن
Leave ترک کردن
Be going to قصد داشتن
a.m. قبل از ظهر
o’clock ساعت
Afternoon بعدازظهر
Sure مطمئن
Around (5 o’clock) بعدازظهر
Street خیابان
Mobile / cell phone تلفن همراه
Live زندگی کردن
Come back برگشتن
Today امروز
p.m. بعدازظهر
Before قبل از
Evening غروب، شب
Well خوب
Favorite مورد علاقه
Hungry گرسنه
Rice برنج
Salad سالاد
Orange (juice) (آب) پرتقال
Milk شیر
Jelly ژله
Zucchini کدو
Fish ماهی
Honey عسل
Tomato گوجه
Onion پیاز
Feel احساس کردن
Some مقداری، تعدادی
I’d like مایل هستم
Food غذا
Thirsty تشنه
Kebab کباب
Fruit میوه
Dates خرما
Tea چایی
Quince به
Cheese پنیر
Spaghetti ماکارونی
Egg تخم‌مرغ
Potato سیب زمینی
Carrot هویج
Like دوست داشتن
Something چیزی
Me, too من هم همین‌طور
Drink نوشیدن
Bread نان
Chicken جوجه
Juice آبمیوه
Cake کیک
Water آب
Coconut نارگیل
Pineapple آناناس
Ice-cream بستنی
Yoghurt ماست
Banana موز
Enough کافی
Let’s بیا، اجازه بده
Look ببین
Sounds good خوب است

برای مطالعه تمامی دروس زبان انگلیسی هفتم بر روی متن کلیک کنید و تمامی دروس را مشاهده کنید.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا