آمورش

گرامر زبان انگلیسی در یک نگاه (خلاصه نکات کلی برای مبتدی ها)

Gamma koli

فرقی نمی کند در حال یادگیری مکالمات روزمره انگلیسی هستید یا روی نوشتن یک مقاله انگلیسی خیلی خوب کار می کنید؛ در هر صورت باید با بخش های مختلف دستور زبان انگلیسی آشنا باشید. دانستن نحوه استفاده صحیح از اسم ها، افعال، صفت ها، ضمایر، حروف اضافه و علائم نگارشی و همینطور آگاهی از نحوه صحیح ساخت جملات باعث می شود نمره خوبی در آزمونها بگیرید و سطح تسلطتان به زبان انگلیسی را هم ارتقا بدهید.

اجزای کلام (Parts of speech) در دستور زبان انگلیسی

هر بار که به انگلیسی چیزی مینویسید یا جمله ای را بر زبان می آورید از اسم، فعل، حروف اضافه، حروف ربط و سایر بخش های زبان انگلیسی استفاده می کنید. دانستن نحوه استفاده از این اجزای کلام به شما کمک می کند تا روانتر صحبت کنید، واضح تر بنویسید و موقع برقراری ارتباط با دیگران هم اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید.

 • Noun (اسم): اسم در زبان انگلیسی به یک فرد، مکان، شئ، ایده یا مفهوم اشاره می کند.
 • Pronoun (ضمیر): ضمایر به جای اسم می آیند، مثل he (او)، who (که)، I (من)، what (چه) و غیره.
 • Verb (فعل): افعال نشان دهنده یک عمل یا بیانگر یک حالت هستند مثل scramble (در هم بودن)، was (بود)، should win (باید برنده شود) و غیره.
 • Adjective (صفت): یک اسم یا ضمیر را توصیف می کند مثل messy (به هم ریخته)، strange (عجیب)، alien (بیگانه) و غیره.
 • Adverb (قید): یک فعل، صفت یا قید دیگر را توصیف می کند مثل willingly (با اراده)، woefully (با افسوس)، very (زیاد) و غیره.
 • Preposition (حرف اضافه): یک اسم یا ضمیر را به کلمه دیگری در جمله مرتبط می کند مثل by (با)، for (برای)، from (از) و غیره.
 • Conjunction (حرف ربط): دو کلمه یا دو گروه از کلمات را به هم متصل می کند مثل and (و)، after (بعد از)، although (اگرچه) و غیره.
 • Interjection (حرف ندا): بیان کننده احساسات شدید است مثل yikes! (اَه!)، wow! (وای!)، ouch! (آخ!) و غیره.

اجزای جمله در زبان انگلیسی

حالا که به خوبی با اجزای کلام آشنای شدید، وقت آن رسیده که همه این قسمتها را کنار هم قرار بدهید و جمله بسازید. وقتی کلمات و علائم نگارشی مناسب را در جای درست خودشان به کار می بریم می توانیم منظورمان را به خوبی به دیگران منتقل کنیم. همیشه یادتان باشد که برای ساختن یک جمله کامل حداقل به سه قسمت subject (فاعل)، predicate (گزاره) و علامت انتهایی (endmark) نیاز دارید.

حالا بیاید با بخشهای یک جمله آشنا شویم:

 • Verb (فعل که با نام predicate- گزاره- هم شناخته می شود): فعل جمله عمل یا حالتی را بیان می کند.
 • Subject (فاعل): شخص یا چیزی که در مورد آن صحبت می شود.
 • Complement (متمم): کلمه یا گروهی از کلمات که معنای فعل و فاعل را تکمیل می کند.
 • انواع متمم: direct object (مفعول مستقیم)، indirect object (مفعول غیرمستقیم)، subject complement (متمم فاعلی)، objective complement (متمم مفعولی)

یک بار برای همیشه گرامر زبان رو یاد بگیر: آموزش گرامر زبان انگلیسی از صفر تا صد

نکات مربوط به ضمایر در گرامر انگلیسی

تسلط پیدا کردن روی ضمایر انگلیسی به تمرین و زمان نیاز دارد. ضمایر می توانند فاعلی یا مفعولی و یا ملکی باشند. یادگیری ضمایر انگلیسی کمک زیادی به شما می کند تا روانتر صحبت کنید و بنویسید.

 • ضمایری که به عنوان فاعل یا متمم فاعلی استفاده می شوند عبارتند از: I (من)، he (او- مذکر)، she (او- مونث)، we (ما)، they (آنها)، who (کسی که)، whoever (هر کسی که).
 • ضمایری که به عنوان مفعول یا متمم مفعولی به کار می روند عبارتند از: me (من)، him (به او، او را- مذکر)، her (به او، او را- مونث)، us (ما، به ما)، them (آنها)، whom (چه کسی)، whomever (به هر کسی که).
 • ضمایر مشترکی که به عنوان فاعل یا مفعول استفاده می شوند عبارتند از: you (تو)، it (این)، everyone (همه)، anyone (هرکسی)، no one (هیچ کس)، someone (کسی)، mine (مال من)، ours (مال ما)، yours (مال شما)، theirs (مال آنها)، either (یکی از این دو)، neither (هیچکدام)، each (هر)، everybody (همه)، anybody (هر کسی)، nobody (هیچ کسی)، somebody (کسی)، everything (همه چیز)، anything (هر چیزی)، nothing (هیچ چیز)، something (چیزی)، any (هر کدام)، none (هیچکدام)، some (برخی)، which (که)، what (که)، that (که).
 • ضمایری که نشان دهنده مالکیت هستند عبارتند از: my (مال من)، mine (مال من)، your (مال تو)، yours (مال تو)، his (مال او- مذکر)، her (مال او- مونث)، hers (مال او- مونث)، its (مال این)، its (مال این)، our (مال ما)، ours (مال ما)، their (مال آنها)، whose (مال چه کسی).

آموزش کامل ضمایر در اینجا: آموزش صفر تاصد ضمیر در انگلیسی به زبان ساده

نکاتی درباره فعل و فاعل

برای اینکه جمله ما درست ساخته شود باید یک شخص یا چیزی در آن حضور داشته باشد که عملی را انجام می دهد یا درباره آن صحبت می شود. به این شخص یا شئ در انگلیسی subject (فاعل) گفته می شود. Verbs (افعال) هم کلماتی هستند که بیانگر عملی هستند که فاعل انجام می دهد یا وضعیتی که فاعل در آن قرار دارد را شرح می دهند. بدون داشتن فاعل، جمله شما ناقص و بی معنی می شود.

 • فاعل باید با فعل مطابقت داشته باشد، یعنی اگر فاعلتان مفرد است باید فعل مفرد و اگر جمع است فعلی که مناسب فاعل جمع است بیاورید. مثلا: I run (من می دوم)، she runs (او می دود)، they run (آنها می دوند).
 • معمولا زمان و پول را به عنوان فاعل مفرد در نظر می گیریم و برایشان فعل مفرد می آوریم. مثلا: ten dollars is (ده دلار است).
 • Either/or (یا این/ یا آن) و neither/nor (نه این/ نه آن) را باید با نزدیکترین فاعل تطبیق بدهید. مثلا: neither the boys nor the girl is (نه دخترها هستند و نه پسرها).
 • Either و neitherوقتی به تنهایی و بدون or و nor می آیند، همیشه فعل مفرد می گیرند. مثلا: either of the apples is (هر دو سیب هستند).
 • تمام فاعل هایی که قبل از each و every می آیند فعل مفرد می گیرند. مثلا: each CD is mine; every one of the cheeses is different (هر سی دی مال من است، هر یک از پنیرها متفاوت هستند).
 • Both (هر دو)، few (تعداد کمی)، several (چندین) و many (تعداد زیادی) همیشه جمع هستند، پس با فعل مخصوص اسامی جمع می آیند. مثلا: both/many are qualified; few want the job; several were hired (هر دو/ خیلی ها واجد شرایط هستند؛ تعداد کمی این شغل را می خواهند؛ چند نفر استخدام شدند).

آموزش کامل فعل و فاعل و بقیه اجزا: آموزش اجزای جمله انگلیسی به زبان ساده

استفاده از علائم نگارشی مناسب

عدم استفاده از علائم نگارشی مناسب در جملات، باعث ابهام و گیجی می شود و نمی تواند معنای مورد نظر شما را برساند. اینکه بدانید چه زمانی باید از نقطه، ویرگول، دو نقطه، نقطه ویرگول و سایر علائم نگارشی استفاده کنید باعث می شود نوشته شما روان و قابل فهم شود.

Endmarks (علامت پایانی): تمام جملات به یک علامت پایانی مناسب نیاز دارد. یادتان باشد که آخر جملاتتان از period (نقطه)، question mark (علامت سوال)، exclamation poin (علامت تعجب) و یا ellipsis (سه نقطه) استفاده کنید. هیچ وقت نباید دو علامت را با هم در انتهای جمله بیاورید.

Apostrophes (آپاستروف): به طور کلی از آپاستروف برای اشاره به مالکیت استفاده می کنیم. اگر اسمی مفرد است، برای نشان دادن مالکیت به انتهای آن s ’ اضافه می کنیم. برای اسامی جمع هم فقط کافیست به علامت ’ را به اسم اضافه نماییم.

مثال:

 • It is Ali’s bag. این کیف علی است
 • These are my friends’ bags. اینها کیفهای دوستان من هستند

Commas (ویرگول): از ویرگول یا همان کاما برای جدا کردن اسم ها از بقیه جمله استفاده می کنیم. وقتی چند اسم را پشت سر هم لیست می کنید، باید ویرگول را بین آیتمهای آن لیست قرار بدهید. اما یادتان باشد که قبل از اسم اول ویرگول نمی آوریم. علاوه بر این وقتی می خواهیم دو جمله را با حروف ربط به همدیگر متصل کنیم قبل از حروف ربط ویرگول نمی گذاریم.

مثال:

 • This food is very delicious, cheap and healthy. این غذا خیلی خوشمزه، ارزان قیمت و سالم است

Hyphens (خط فاصله): اگر در متنتان دو کلمه وجود که با هم یک معنی ایجاد می کنند، بینشان یک خط فاصله قرار بدهید. فقط یادتان باشد اگر کلمه اول به -ly ختم می شود، نباید از خط فاصله استفاده کنید.

مثال:

 • son-in-low داماد
 • ice-skate اسکیت روی یخ

Colon (دو نقطه): از دو نقطه بعد از یک بند مستقل، یک قانون یا مثال و برای جدای کردن آن از جمله مستقل قبلی استفاده می کنیم.

مثال:

 • I want to buy these items: bread, cheese and milk. من میخواهم این اقلام را بخرم: نان، پنیر و شیر
 • Semicolon (نقطه ویرگول): در جملات مرکبی که حروف ربط (مثل and, or, but, nor, for, so, yet) و ویرگول ندارند از نقطه ویرگول استفاده می کنیم. معمولا در چنین جملاتی از کلماتی مثل however (اما)، moreover (علاوه بر این)، thus (بنابراین) و therefore (بنابراین) به عنوان رابط استفاده می شود. علاوه بر این می توان از نقطه ویرگول برای جدا کردن بندهای طولانی یا پیچیده که ویرگول دارند هم استفاده کنید. در مواقعی که دو بند مستقل طولانی یا پیچیده با یک حرف ربط به هم متصل شده اند و استفاده از ویرگول می تواند باعث سردرگمی خواننده شود نیز از نقطه ویرگول استفاده می کنیم.

مثال:

 • I have finished my work; therefore we can go to shop. کارم را تمام کرده ام؛ بنابراین می توانیم به خرید برویم

آموزش کامل علائم نگارشی در اینجا: آموزش صفر تا صد علائم نگارشی به زبان ساده

نکات مربوط به زمان افعال در انگلیسی

فعل علاوه بر اینکه عمل یا حالت را نشان می دهد، نشان دهنده زمان انجام آن عمل یا “بودن” یک حالت هم هست. یادگیری انواع زمانهای ساده، کامل، گذشته و حال در انگلیسی به شما کمک می کند تا گفتار و نوشتار روانتری داشته باشید.

 • Simple present tense (زمان حال ساده): چیزی که هم اکنون در حال رخ دادن است را بیان می کند.
 • Simple past tense (زمان گذشته ساده): چیزی که قبلا اتفاق افتاده را بیان می کند.
 • Simple future (زمان آینده ساده): درباره چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده صحبت می کند.
 • Present perfect tense (زمان حال کامل): بیانگر عمل یا حالتی در زمان حال است که به گذشته مرتبط است.
 • Past perfect tense (زمان گذشته کامل): درباهر اتفاقی که قبل از یک اتفاق دیگر در گذشته رخ داده صحبت می کند.
 • Future perfect tense (زمان آینده کامل): درباره چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده و مرتبط با اتفاق دیگری در زمان آینده است صحبت می کند.

آموزش کامل زمان فعل در اینجا: آموزش زمان فعل در انگلیسی به زبان ساده

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا