آمورش

گرامر آسان حروف ربط هم پایه انگلیسی (Coordinating Conjunctions)

حروف ربط هم پایه انگلیسی محبوب‌ترین دسته از حروف ربط زبان انگلیسی به شمار می‌روند که وظیفه ارتباط دادن دو کلمه یکسان را بر عهده دارند. با کمک این حروف ربط قادر خواهید بود کلمات یا عبارات هم‌تراز را در کنار هم قرار داده و آن‌ها را به هم ارتباط دهید. حروف ربط هم پایه انگلیسی شامل هفت حرف For, And, Nor, But, Or, Yet, So می‌شود و یادگیری آن‌ها می‌تواند ساختار جملات شما را زیباتر کند.

حرف ربط هم پایه For : برای توضیح علت یک موضوع حرف ربط هم پایه And: پیوند دو ایده حرف ربط هم پایه Nor: پیوند دو ایده منفی حرف ربط هم پایه But: ارائه یک نظر منفی یا مخالف جمله واره اول حرف ربط هم پایه Or: نشان دادن جایگزین یک اسم، جمله واره یا عبارت حرف ربط هم پایه Yet: اضافه کردن یک ایده منفی حرف ربط هم پایه So: نشان دادن نتیجه یا اثر تمرین حروف ربط هم پایه انگلیسی

حرف ربط هم پایه For : برای توضیح علت یک موضوع

حرف ربط هم پایه For جز پرکاربردترین حروف ربط زبان انگلیسی است که معمولا دو عبارت یا جمله واره را هم ارتباط می‌دهد. این حرف ربط علت اتفاق افتادن جمله واره اول را در جمله واره دوم شفاف می‌سازد.

Tom eats healthy, for she wants to stay in shape

تام غذای سالم می‌خورد زیرا می‌خواهد شکل بدن خود را حفظ کند

My husband sent me flowers, for he loves me

شوهرم برای من گل فرستاد زیرا او من را دوست دارد

Let’s not fight about the past, for today is a new day

بیایید در مورد گذشته مبارزه نکنیم، زیرا امروز یک روز جدید است

نکته ) گاهی اوقات For نقش حرف اضافه در جمله را ایفا می‌کند، مانندI bought this gift for you (من این هدیه را برای تو خریداری کردم)؛ برای این‌که تشخص دهید نقش For حرف ربط هم پایه است یا حرف اضافه، جمله را معنا کنید. اگر دلیل اتفاق افتادن جمله واره اول در جمله واره دوم توضیح داده شده بود، آن جمله دارای حرف ربط هم پایه For است.

برای یادگیری انواع حروف اضافه انگلیسی و جمله واره انگلیسی روی آن‌ها کلیک کنید.

حرف ربط هم پایه And: پیوند دو ایده

برای اضافه کردن یک چیز به چیز دیگر از And به معنای ” و ” استفاده می‌کنند. از این حرف ربط می‌توان برای ارتباط دو اسم، دو افعال، دو صفت، دو عبارات یا دو جمله مستقل بهره برد.

I like to read, and I write in my journal every night

من دوست دارم بخوانم و هر شب در دفتر خاطرات روزمره ام می‌نویسم

You should invite Mary and Tom to the party

شما باید مری و تام را به مهمانی دعوت کنید

The puppies run and jump when their owner comes home

وقتی صاحب آن‌ها به خانه می‌آید، سگ‌ها می‌دوند و بپرند

همانطور که در مثال‌ها مشاهده می‌کنید، دو عبارت یا کلمه قبل و بعد And ارزش یکسانی دارند.

حرف ربط هم پایه Nor: پیوند دو ایده منفی

حرف ربط Nor نسبت به سایر حروف ربط زبان انگلیسی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد اما یادگرفتن کاربرد آن دانش گرامی‌تان را افزایش خواهد داد. از حرف ربط Nor برای بیان دو ایده یا جمله واره منفی استفاده می‌کنند. معنای این حرف ربط ” نه …” است.

My sister doesn’t like to study, nor does she take notes in class

خواهرم نه دوست دارد مطالعه کند و نه در کلاس یادداشت بردارد

Our family hasn’t been to New York, nor have we been to Florida

خانواده ما نه به نیویورک رفته و نه به فلوریدا

King Henry was not the ruler of France, nor did he reign over Spain

پادشاه هنری نه حاکم فرانسه بود و نه در اسپانیا حکومت می‌کرد

گرامر حرف ربط هم پایه انگلیسی (coordinating Conjunctions)

گرامر حرف ربط هم پایه انگلیسی (coordinating Conjunctions)

حرف ربط هم پایه But: ارائه یک نظر منفی یا مخالف جمله واره اول

برای بیان یک تناقض بین دو کلمه، جمله واره یا عبارت از حرف ربط But به معنای “اما” استفاده می‌شود.

We would love to attend the birthday party, but we have plans that day

ما دوست داریم در جشن تولد شرکت کنیم، اما ما در آن روز برنامه‌ای داریم

I was going to earn an A in Math, but I failed the final test

قرار بود در ریاضی نمره A بگیرم، اما در امتحان نهایی شکست خوردم

My grandfather earned an award, but he never got to accept it

پدربزرگم برنده جایزه شد، اما هیچ وقت اون رو قبول نکرد

نکته ) زمانی که حرف but معنای except “به جز” را به جمله اضافه می‌کند، نقش آن حرف اضافه خواهد بود و نه حرف ربط؛ زمانی که دو سمت جمله با هم در تضاد بودند نقش آن حرف ربط است.

حرف ربط هم پایه Or: نشان دادن جایگزین یک اسم، جمله واره یا عبارت

زمانی که به شما برای انتخاب بین دو اسم، عبارت یا جمله حق انتخاب می‌دهند، جملات با کمک ” یا” بیان می‌شوند؛ یا در زبان انگلیسی حرف ربط هم پایه Or است.

Would you rather read a book or watch a good TV show?

ترجیح می‌دهید یک کتاب بخوانید یا یک برنامه تلویزیونی خوب تماشا کنید

I can’t decide if I should study economics or political science

من نمی‌توانم تصمیم بگیرم که آیا باید اقتصاد بخوام یا علوم سیاسی

Do you prefer to go to bed early or to stay up late?

آیا ترجیح می‌دهید زود بخوابید یا تا دیر وقت بیدار بمانید

حرف ربط هم پایه Yet: اضافه کردن یک ایده منفی

حرف ربط Yet به معنای ” با این حال” نشان می‌دهد بخش دوم جمله، بر خلاف بخش اول آن انجام شده است.

I really want a kitten, yet my mom says we have too many cats

من واقعا یک بچه‌گربه می‌خواهم، با این حال مادرم می‌گوید که ما تعداد زیادی گربه داریم

Tom would like to make pasta, yet he’s also in the mood for a sandwich

تام مایل است پاستا بسازد، با این حال او در حال حاضر ساندویچ می‌خواهد

حروف ربط “But” و “yet” قابل تعویض به نظر می‌رسند و می‌توان گفت تقریبا می‌توان در بیشتر جملات آن‌ها را به جای هم قرار داد.

حرف ربط هم پایه So: نشان دادن نتیجه یا اثر

حرف ربط So نشان می‌دهد که نتیجه یا اثر بخش اول جمله چه بوده است.

The grocery store was closed, so we went to the farmer’s market instead

فروشگاه خواروبار بسته بود، بنابراین به جای آن به بازار کشاورز رفتیم

Our car won’t start, so we called a mechanic

ماشین ما روشن نمی‌شود بنابراین با یک مکانیک تماس گرفتیم

A baby bird fell out of its nest, so we took care of it

یک پرنده کوچک از لانه افتاد، بنابراین ما از او مراقبت کردیم

نکته ) دقت داشته باشید که So می‌تواند نقش یک قید انگلیسی را در جمله ایفا کند، مانند I am so tired ( من خیلی خسته بودم). در این جمله بین دو کلمه یا عبارت پیوندی ایجاد نمی‌کند بلکه کیفیت tired را بیان می‌نماید.

گرامر حرف ربط هم پایه انگلیسی (coordinating Conjunctions)

گرامر حرف ربط هم پایه انگلیسی (coordinating Conjunctions)

برای یادگیری حروف ربط هم پایه انگلیسی کلمه FANBOYS را به خاطر بسپرید. این کلمه هفت حرف ربط اصلی زبان انگلیسی را نشان می‌دهد.

F = for

A = and

N = nor

B = but

O = or

Y = yet

S = so

تمرین حروف ربط هم پایه انگلیسی

پس از مطالعه جملات بالا، سعی کنید پاسخ صحیح برای سوالات زیر را پیدا کنید.

 1. Would you rather have cheese _____ bologna on your sandwich?
  1. For
  2. Nor
  3. Or
  4. So

Answer: 3. Would you rather have cheese or bologna on your sandwich?

 1. His two favorite sports are football ______ tennis.
  1. Or
  2. And
  3. Nor
  4. For

Answer: 2. His two favorite sports are football and tennis.

 1. I wanted to go to the beach, _______ Mary refused.
  1. But
  2. Or
  3. So
  4. For

Answer: 1. I wanted to go to the beach, but Mary refused.

 1. I am allergic to cats, ­­­­______ I have three of them.
  1. Or
  2. For
  3. Yet
  4. So

Answer: 3. I am allergic to cats, yet I have three of them.

 1. I am a vegetarian, ­­­­_______ I don’t eat any meat.
  1. So
  2. Yet
  3. Nor
  4. But

Answer: 1. I am a vegetarian, so I don’t eat any meat

سخن پایانی

در این مقاله از سری مقالات آموزش گرامر آکادمی روان حروف ربط هم پایه را به طور کامل آموزش دادیم. برای یادگیری کامل زبان انگلیسی اپلیکیشن روان را دانلود کنید.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا