آمورش

کاربردهای [get در زبان انگلیسی] + ویدئو آموزشی + مثال

get در زبان انگلیسی از آن دسته افعالی است که برای زبان‌آموزان چالش‌برانگیز می‌شود. فعل get یکی از رایج‌ترین فعل‌ها در زبان انگلیسی است. Get به عنوان یک فعل مستقل با معانی مختلف استفاده می‌شود و در کنار آن، با انواع حروف اضافه ترکیب شده و طیف گسترده ای از معانی را تشکیل می‌دهد. در ادامه لیستی از چندین کاربرد get آورده شده که به شما کمک خواهند کرد در جملات خود از آن‌ها استفاده کنید.

معانی مختلف فعل get فعل Get و افعال عبارتی کاربرد Get برای بیان مالکیت توصیف وقایع منفی با کمک فعل Get مثال‌های بیشتر از کاربرد Get

ویدئو آموزشی کاربردهای فعل get

معانی مختلف فعل get

Arrive
رسیدن

She got to work an hour late

او با یک ساعت تاخیر به سر کار آمد

Receive
دریافت کردن

I got a book for my birthday
برای تولدم یک کتاب گرفتم

Earn
بدست آوردن

I get $7 an hour
من ساعتی 7 دلار می‌گیرم
bring or fetch
آوردن

Can you get that book for me
می‌تونی آن کتاب را برای من بیاوری؟

Understand
فهمیدن

Do you get the lesson
متوجه درس می‌شی؟

affected by, or catch
تحت تاثیر قرار گرفتن

He got a cold last week
هفته پیش سرما خورد

catch or take
گرفتن

I got the 4:55 train to New York
من قطار 4:55 به نیویورک را گرفتم
communicate with
ارتباط برقرار کردن با کسی

I got him by phone
با تلفن با او ارتباط گرفتم

have a strong effect on
تاثیر قوی داشتن

That film really got me
آن فیلم واقعا منو تحت تاثیر قرار داد
capture or seize
گرفتن یا دستگیر کردن

The police got him at the station
پلیس او را در ایستگاه دستگیر کرد

کاربرد get

فعل Get و افعال عبارتی

افعال عبارتی با ترکیب یک فعل با حرف اضافه یا قید ساخته می‌شوند. فعل Get هم می‌تواند در این ساختار مورد استفاده قرار گیرد که در جدول زیر پر استفاده‌ترین افعال عبارتی با get ذکر شده است.

get about

از لحاظ اجتماعی فعال بودن Tom really gets about, doesn’t he?
get at رسیدن به چیزی

I’m trying to get at the truth
دارم سعی میکنم به حقیقت برسم

get ahead

موفق بودن It’s very difficult to get ahead nowadays
این روزها پیشرفت بسیار سخت است
get away فرارکردن

The thief got away from the police
دزد از دست پلیس فرار کرد

get back

بازیابی، پس گرفتن I got my books back from Tom
من کتاب هایم را از تام پس گرفتم
get in سوار شدن به ماشین یا قطار

Come on, get in! Let’s go
سوار شو . بیا بریم

get into

پذیرفته شدن He got into the university of his choice
او وارد دانشگاه مورد نظر خود شد
get off خروج از قطار، اتوبوس

Jerry got off at 52nd Street

جری در خیابان 52 پیاده شد

get on with

رابطه خوبی داشتن I really get on well with Janet
من واقعاً با جانت رابطه خوبی دارم
get out ترک کردن

I got out of class at 3.30
ساعت 3:30 از کلاس بیرون آمدم

get over

بهبودی از یک بیماری یا اتفاق بد He got over his operation very quickly
او خیلی سریع عملش را پشت سر گذاشت.
get through موفقیت در امتحان، آزمون

?That was a difficult test to get through, wasn’t it

امتحان سختی بود، اینطور نیست؟

get up

برخواستن از تخت

I got up at 7 this morning
امروز صبح ساعت 7 بیدار شدم

افعال عبارتی با get

کاربرد Get برای بیان مالکیت

فعل Get می‌تواند برای نشان دادن مالکیت (have got) استفاده شود. این ساختار نشان دهنده این است که شخصی یک شی، دوست یا خویشاوند یا حتی موقعیتی دارد. برای آموزش کامل فعل have got کلیک کنید.

I’ve got two children

من دو تا بچه دارم

Sheila has got an appointment at three o’clock

شیلا ساعت سه وقت گرفته است

Have you got a TV in your kitchen

آیا در آشپزخانه خود تلویزیون دارید؟

فعل Have got در انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی استفاده می‌شود، اگرچه در انگلیسی بریتانیایی رایج‌تر است. به یاد داشته‌باشید که شکل سوم get در انگلیسی آمریکایی gotten است اما در انگلیسی بریتانیایی، get باقی می‌ماند.

He’s got a beautiful smile

او لبخند زیبایی دارد.

They’ve got friends in Dallas

آنها در دالاس دوستانی دارند.

توصیف وقایع منفی با کمک فعل Get

می‌توانیم از فرم get + -ed برای توصیف چیزهایی که برایمان اتفاق می‌افتد استفاده کنیم؛ چیزهایی که مایه تاسف هستند و ما نمی‌خواهیم اتفاق بیفتند.

The cottage got really badly damaged in the floods last year

این کلبه در سیل سال گذشته واقعاً آسیب زیادی دید

Sorry we’re late. The train got delayed for over an hour outside Manchester

ببخشید دیر کردیم قطار در خارج از منچستر بیش از یک ساعت تاخیر داشت

لینک مفید: فعل to be چیست؟ am, is are | کاربردهای مهم فعل to be

مثال‌های بیشتر از کاربرد Get

گرامر get در انگلیسی

When are you going to get your new car

کی میخوای ماشین جدیدت را بگیری؟

They were all dismissed from the firm but two of them managed to get new jobs within a week

همه آن‌ها از شرکت اخراج شدند اما دو نفر از آنها توانستند در عرض یک هفته شغل جدیدی پیدا کنند

Can you get me an ice-cream? Thanks

می توانید برای من بستنی بیاورید؟ ممنون

Can we stop here? I need to get some cash

آیا می‌توانیم اینجا توقف کنیم؟ باید مقداری پول نقد بگیرم

Put your coat and scarf on or you’ll get cold

کت و شال گردن خود را بپوش وگرنه سردت می شود

Let’s hope she gets better soon

بیا امیدوار باشیم زودتر حال او خوب شود

در این درس از سری آموزش‌های آکادمی روان، با فعل get به طور کامل آشنا شدیم. برای آموزش کامل مباحث گرامر زبان انگلیسی کلیک کنید.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا