آمورش

وجه وصفی فعل در انگلیسی چیست؟ | Past, Present, and Perfect Participle

بخش جادویی جملات، participle در انگلیسی است که شکل ظاهری آن‌ها مانند فعل به‌نظر می‌رسد اما در واقع مانند یک صفت عمل می‌کنند. وجه وصفی فعل می‌تواند کامل و یا حتی استمراری باشد و استفاده از آن در زمان حال، گذشته و گذشته کامل امکان‌پذیر است. برای بررسی بیشتر این بحث در ادامه مقاله با آکادمی روان همراه باشید.

participle در انگلیسی چیست؟ سه شکل participle در انگلیسی حالت گذشته وجه وصفی در زبان انگلیسی کاربردهای وجه وصفی گذشته در انگلیسی مثال‌هایی از وجه وصفی در زمان گذشته: چه زمانی از past participle استفاده می‌کنیم؟ وجه وصفی حال participle در انگلیسی کاربردهای وجه وصفی حال در انگلیسی Present Participle چه زمانی از Present Participle در انگلیسی استفاده کنیم؟ وجه وصفی کامل در زبان انگلیسی عبارت وجه وصفی در زبان انگلیسی چیست؟ عبارت وجه وصفی پس از حروف اضافه ویدئو آموزش وجه وصفی فعل | Participle

participle در انگلیسی چیست؟

به بیان ساده وجه وصفی، حالتی خاص از فعل اصلی است که برای اهداف مختلفی نقش صفت را به خود گرفته و توضیحات تکمیلی به جمله اضافه می‌کند. وجه وصفی تشابه زیادی به فعل اصلی دارد زیرا ریشه آن از یک فعل گرفته شده است، به طور مثال از فعل walk می‌توان walked و walking ساخت. وجه وصفی می‌تواند کارهایی را انجام دهد که افعال عادی قادر به انجام آن نیستند؛ وجه وصفی به یک فعل کمک می‌کند تا برخی از اعمال پیچیده را بیان نمایید. قبل از پرداختن به جزئیات بیشتر اجازه دهید ابتدا چند مثال را با هم مرور کنیم:

She has a backpack covered in stickers.

او یک کوله پشتی دارد که با استیکر پوشانده شده است

He has been staring at that painting for hours.

او ساعت‌ها به آن تابلو خیره شده است

Having reviewed the evidence previously, the detective was unconvinced of the suspect’s guilt.

با بررسی شواهد قبلی، کارآگاه مجرم بودن مظنون را تایید نکرد

سه شکل participle در انگلیسی

طبق قواعد ذکر شده در برخی کتب آموزش زبان انگلیسی، دو حالت از وجه وصفی فعل در انگلیسی وجود دارد که شامل وجه وصفی حال و وجه وصفی گذشته می‌شود اما شکل سومی از آن هم وجود دارد. حالت perfect participle ترکیبی از یک فعل خاص و یک فعل گذشته است. در ادامه جزئیات بیشتری در مورد هر کدام از آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

حالت گذشته وجه وصفی در زبان انگلیسی

همانطور که می‌دانید برای تبدیل افعال ساده یه حالت گذشته، یک ed به اخر آن اضافه می‌کنیم که این تغییر برای افعال بی قاعده می‌تواند کاملا متفاوت باشد و باعث تغییر افعال شود. به طور مثال حالت گذشته kick به kicked تغییر پیدا می‌کند و حالت گذشته eat به eaten تبدیل شده که با قاعده کلی تفاوت دارد. آیا وجه وصفی هم زمان گذشته دارد؟ بله. وجه وصفی مانند افعال دارای زمان گذشته بوده و چند کاربرد کلی دارد. برای ساخت وجه وصفی گذشته تنها کافیست به انتهای فعل ed یا en اضافه کنید.

کاربردهای وجه وصفی گذشته در انگلیسی

 1. کاربردهای past participle
 2. صفت ها: می‌توانید از وجه وصفی گذشته به عنوان صفت برای توصیف یک اسم (یا معادل اسم) استفاده کنید.

We were exhausted after cleaning up the shed.

بعد از تمیز کردن آلونک خسته شده بودیم

 1. عبارات وجه وصفی: یک عبارت وجه وصفی، یک عبارت صفتی بلندتر است که از یک وجه وصفی و سایر قسمت های گفتار برای تغییر یک اسم (یا معادل اسم) تشکیل شده است.

Disgusted by the terrible smell, Jeff put the stinky shoes outside

جف که از بوی وحشتناک آن منزجر شده بود، کفش های بدبو را بیرون گذاشت

 1. زمان فعل کامل: وجه وصفی کاربرد وسیعی در زمان فعل گذشته کامل دارد. در زمان‌های کامل از فعل کمکی have و یک فعل ماضی استفاده شده و در زمان های کامل استمراری نیز از فعل ماضی و فعل be (been) کمک می‌گیرند.

Present perfect tense: The sheep have jumped over the fence.

زمان حال کامل: گوسفندها از حصار پریده اند

Past perfect tense: The sheep had already jumped over the fence.

زمان گذشته کامل: گوسفندها از حصار پریده بودند

Future perfect tense: The sheep will have jumped over the fence by the time we arrive.

زمان آینده کامل: تا زمانی که ما برسیم، گوسفندها از حصار پریده‌اند.

Present perfect continuous tense: These sheep have been jumping over that fence since I started working here.

زمان حال کامل استمراری: این گوسفندان از زمانی که من اینجا کار کردم از آن حصار می پریده‌اند

Past perfect continuous tense: The sheep had been jumping over the fence for years before we built a bigger fence.

زمان گذشته کامل استمراری: گوسفندها سال‌ها قبل از ساختن حصار بزرگ‌تر از روی حصار می پریدند.

مثال‌هایی از وجه وصفی در زمان گذشته:

 • افعال منظم: acted, borrowed, hopped, mumbled, paused, studied, wandered
 • افعال بی‌قاعده: caught, done, gotten, had, ridden, seen, understood, worn

چه زمانی از past participle استفاده می‌کنیم؟

 • با معنای مشابه شرط if

با استفاده از این روش، وجه وصفی می‌توانند نوشتار شما را مختصرتر کنند

 • برای بیان دلیل یک عمل

Worried by the news, she called the hospital

در حال که با اخبار نگران شده بود، به بیمارستان زنگ زد

 • برای افزودن اطلاعات

Filled with pride, he walked towards the stage.

با افتخار و غرور به سمت صحنه رفت.

وجه وصفی حال participle در انگلیسی

وجه وصفی حال participle در انگلیسی

وجه وصفی حال participle در انگلیسی

در بیشتر موارد کار کردن با افعال در زمان حال بسیار راحت‌تر از سایر زمان‌هاست و در وجه وصفی هم به همین شکل است. برای ساخت وجه وصفی زمان حال، تنها کافیست ing به ریشه فعل اضافه کنید. به طور مثال وجه وصفی حال show به showing تغییر پیدا می‌کند. البته در نظر داشته باشید افعال زمان حال هم شامل استثنا می‌شوند اما به طور کلی قاعده یکسان است؛ مانند فعل be که به being تغییر پیدا می‌کند.

نکته: وجه وصفی زمان حال را با مصدر (Gerund) اشتباه نگیرید، به این علت که اسم مصدر (Gerund) در حالت کلی یک عمل را نشان می‌دهد، در حالی که present participle انجام واقعی عملی را به صورت ادامه دار بیان می کند.

کاربردهای وجه وصفی حال در انگلیسی Present Participle

 1. صفت‌ها: می توانید برای توصیف یک اسم (یا معادل اسم) از یک وجه فعلی به عنوان صفت استفاده کنید.

She bought a new pair of running shoes

او یک جفت کفش جدید خرید

 1. عبارات وجه وصفی در زمان حال: می‌توان از وجه وصفی زمان حال به عنوان یک عبارت وصفی استفاده کرد تا توضیحات بیشتری در مورد جمله بدهیم.

Thinking quickly, Tom threw a pillow under the vase before it hit the ground

تام با فکر کردن سریع، قبل از اینکه گلدان به زمین بخورد، بالشی را زیر گلدان انداخت

 1. انواع فعل استمراری: از وجه وصفی زمان حال برای انواع افعال استمراری استفاده می‌شود.

Present continuous: We are eating lunch.

حال استمراری: در حال خوردن ناهار هستیم

Past continuous: We were eating lunch.

ماضی استمراری: داشتیم ناهار می خوردیم

Future continuous: We will be eating lunch for a little while.

آینده استمراری: برای یه مدت زمانی ناهار می خوریم

Present perfect continuous: We have been eating lunch for only a few minutes.

حال کامل استمراری: فقط چند دقیقه است که ناهار خوردیم

Past perfect continuous: We had been eating lunch when the whistle blew.

گذشته کامل استمراری: در حال خوردن ناهار بودیم که سوت به صدا درآمد

Future perfect continuous: We will have been eating lunch for only 10 minutes by the time the boss tells us to pack it up.

آینده کامل استمراری: تا زمانی که رئیس به ما بگوید که آن را بسته بندی کنیم، 10 دقیقه ای ناهار می خوریم

مثال وجه وصفی زمان حال

 • arriving, carrying, doing, entertaining, flying, guessing, hoping, inching, jutting, learning, mixing, napping, opening, putting, running, seeing, talking, uncovering, visiting, waiting

چه زمانی از Present Participle در انگلیسی استفاده کنیم؟

کاربردهای present participle

 • برای دادن نتیجه یک عمل

The bomb exploded, destroying the building

بمب منفجر شد و ساختمان را ویران کرد

 • برای بیان دلیل یک عمل

Knowing she loved reading, Richard bought her a book.

ریچارد که می دانست عاشق خواندن است، برایش یک کتاب خرید

 • صحبت در مورد عملی که همزمان با عمل دیگری اتفاق افتاده است

Standing in the queue, I realized I didn’t have any money

در حالی که در صف ایستاده بودم، متوجه شدم که پول ندارم

 • برای افزودن اطلاعات

Starting in the new year, the new policy bans cars in the city centre.

با شروع سال جدید، سیاست جدید خودروها را در مرکز شهر ممنوع می‌کند

مطالعه کنید: بهترین روش “تدریس زبان انگلیسی” (English Teaching Methods) 10 روش کاربردی!

participle در انگلیسی

participle در انگلیسی

وجه وصفی کامل در زبان انگلیسی

اصطلاح وجه وصفی کامل یک نوع سوم منحصر به فرد از فعل نیست، بلکه یک عبارت دستوری است که از ترکیب کلمه having با یک فعل ماضی تشکیل شده است. از این وجه وصفی برای نشان دادن این‌که یک رویداد قبل از دیگری اتفاق افتاده، استفاده می‌شود.

Having studied birds for years (happened first), Julie knew how to safely remove the owls from the attic (happened second).

جولی که سالها بر روی پرندگان مطالعه کرد (اول اتفاق افتاد)، می دانست که چگونه جغدها را با امنیت از اتاق زیر شیروانی خارج کند (در مرحله دوم اتفاق افتاد)

غالباً از جملات وجه وصفی کامل برای این استفاده می‌شود که نشان دهیم یک عمل تقریباً بلافاصله قبل از شروع دیگری به پایان رسیده است.

Having finished his homework, Benny ran outside to play with his friends.

بنی پس از اتمام تکالیفش به بیرون دوید تا با دوستانش بازی کند

با ترکیب هر فعلی با having می‌توانید وجه وصفی کامل را بسازید.

having asked, having broken, having grown, having placed, having told, having worn

عبارت وجه وصفی در زبان انگلیسی چیست؟

این عبارات از یک وجه وصفی و کلمه دیگر ساخته می‌شود. و جه وصفی می‌تواند در هر کدام از حالات بالا ساخته شود و در کنار آن می‌توان اسم، صفت، قید و … قرار داد.

She was looking for a man wearing a red cowboy hat.

او به دنبال مردی بود که کلاه قرمز گاوچرانی بر سر داشت

Tom ate three hot dogs slathered in ketchup and mustard.

تام سه هات داگ را با سس کچاپ و خردل خورد

دقت داشته باشید که اگر عبارت وصفی در ابتدای جمله قرار گرفت، آن را با کاما از سایر بخش‌های جمله جدا کنید.

Amazed by the magician’s tricks, the audience cheered and clapped.

حضار که از ترفندهای جادوگر شگفت زده شده بودند، تشویق کردند و کف زدند

Mumbling to himself, Tom walked past me without saying hello.

تام که با خودش زمزمه می‌کرد، بدون سلام از کنارم گذشت

عبارت وجه وصفی پس از حروف اضافه

از عبارات وجه وصفی می‌توان با حروف اضافه before, after, instead of, on, since, when, while and in spite of استفاده کرد.

Before cooking, you should wash your hands.

قبل از پخت و پز، شما باید دستان خود را بشویید

Instead of complaining about it, they should try doing something positive.

به جای شکایت از آن، باید سعی کنند کار مثبتی انجام دهند

On arriving at the hotel, he went to get changed.

با رسیدن به هتل رفت تا لباس عوض کند.

ویدئو آموزش وجه وصفی فعل | Participle

سخن پایانی

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد. برای یادیگیری گرامر زبان انگلیسی سایر درس‌های رایگان گرامری آکادمی روان را مطالعه کنید و با مشاوران ما در ارتباط باشید.

منبع

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا