آمورش

ساختار Wh question در انگلیسی | سوالات wh + مثال+ ویدئو

در زبان انگلیسی دو نوع سوال وجود دارد که همه زبان آموزان باید آن‌ها را بیاموزند؛ که این دو شامل ساختار wh question و سوالات بله/خیر هستند. سوالات Wh به سوالاتی گفته می‌شود که اولین کلمه در جمله، با Wh شروع می‌شوند (به استثنای ” how”).

آشنایی با ساختار wh question ساخت سوال wh با کلمه پرسشی Who کلمه پرسشی Whom در ساخت Wh questions کلمه پرسشی Whose در ساخت Wh questions Wh questions با کلمه پرسشی What ساختار سوالات Wh با کلمه پرسشی When کلمه پرسشی Where سوال WH با کلمه پرسشی Why کلمه پرسشی Which در سوالات Wh ساخت سوال با کلمه پرسشی How ویدئو آموزش سوالات wh مثال‌های بیشتر از Wh Questions به همراه پاسخ سوالات

آشنایی با ساختار wh question

grammar of wh question

هفت کلمه پرسشی Wh دار در زبان انگلیسی وجود دارد که شامل who, what, when, where, why, whichو how می‌شود. نام دیگر سوالات wh، سوالات باز است زیرا پاسخ‌های زیادی برای آن‌ها وجود دارد و مانند سوالات بله/خیر محدود به این دو پاسخ نیستند. در این مقاله قصد داریم تمامی سوالات Wh را با ذکر مثال بررسی کنیم.

wh word+ an auxiliary verb (be, do, or have) + subject + main verb

Wh-word + فعل کمکی + فاعل + فعل اصلی …؟

?Why should we read books

چرا باید کتاب بخوانیم؟

?When is she coming

او کی می‌آید؟

رایج‌ترین افعال کمکی که در سوالات انگلیسی مشاهده خواهید کرد، be, do, have هستند. افعال کمکی پر کاربرد دیگر will, shall, would, can, could, must, should, may هستند. برای آموزش گرامر افعال مدال کلیک کنید.

در برخی از سوالات افعال کمکی وجود نداشته و پس از کلمه پرسشی، فعل جمله آورده می‌شود.

Wh-word + فعل اصلی …؟

?What happened to Peter

چه اتفاقی برای پیتر افتاد؟

?Who won the game

چه کسی بازی را برد؟

?Who gave you this present

چه کسی این هدیه را به شما داده است؟

ساخت سوال wh با کلمه پرسشی Who

برای پرسش در مورد اشخاص از کلمه پرسشی Who استفاده می‌کنیم.

?Who are you

تو کی هستی؟

?Who is he

او کیست؟

?Who do you like

چه کسی را دوست دارید؟

?Who is your best friend

بهترین دوست شما کیست؟

?Who did it

کی اینکار رو کرد؟

?Who did you meet

با کی ملاقات کردی؟

?Who made this cake

کی این کیک رو درست کرده؟

?Who do you think will win

به نظر شما چه کسی برنده خواهد شد؟

?Who said that

کی آن حرف را زد؟

?Who is stronger

چه کسی قوی‌تر است؟

?Who is faster

چه کسی سریع‌تر است؟

سوالات wh در انگلیسی

سوالات wh در انگلیسی

کلمه پرسشی Whom در ساخت Wh questions

کلمه پرسشی Whom برای پرسیدن در مورد اشخاص به کار می‌رود اما هدف آن مفعول است.

?Whom did you see in the morning

صبح چه کسی را دیدی؟

I saw Mr. Mark, my English teacher

من آقای مارک، معلم انگلیسی ام را دیدم

?Whom was Jim talking to

جیم با چه کسی صحبت می‌کرد؟

He was talking to Jack, his new roommate

او با جک، هم اتاقی جدیدش صحبت می‌کرد

ساختار wh questions

کلمه پرسشی Whose در ساخت Wh questions

برای پرسیدن در مورد مالکیت چیزی، کلمه پرسشی Whose به کار می‌رود.

?Whose pencil is this? Is it yours

این مداد مال کیست؟ مال شماست؟

?Whose books are these

این کتاب های مال کیست؟

برای درک بهتر تفاوت بین who و whom در زبان انگلیسی کلیک کنید.

Wh questions با کلمه پرسشی What

کلمه پرسشی What برای پرسیدن در مورد چیزی یا اشیا استفاده می‌شود.

?What is it

این چیست؟

?What’s this

این چیه؟

?What’s your name

نام شما چیست؟

?What’s your last name

نام خانوادگی شما چیست؟

?What’s his name

اسم او چیست؟

?What’s her name

نام او چیست؟

?What day is it today

امروز چه روزی است؟

?What’s the weather like today

امروز هوا چطوره؟

?What’s the date

چه تاریخی است؟

?What are you doing

چه کار می‌کنی؟

?What time is it

ساعت چند است؟

?What do you want to eat

چی میخوای بخوری؟

?What would you like

چه چیزی را دوست دارید؟

?What’s your favorite food

غذای مورد علاقه شما چیست؟

?What’s your job

شغل شما چیست؟

?What does your father do

پدرت چه کار می‌کند؟

?What do you have in your bag

تو کیفت چی داری؟

?What grade are you in

کلاس چندم هستی؟

?What is our homework today

تکلیف امروز ما چیست؟

?What do you do for fun

برای تفریح ​​چیکار میکنی؟

ساختار سوالات Wh با کلمه پرسشی When

زمانی که قصد دارید در مورد یک زمان سوال کنید، کلمه پرسشی When کاربردی خواهد بود.

?When is your birthday

تولدت کی هست؟

?When were you born

کی به دنیا اومدی؟

?When is their anniversary

سالگرد آن‌ها چه زمانی است؟

?When does the party start

جشن کی شروع میشه؟

?When do you do your homework

کی تکالیفت را انجام می‌دهی؟

?When is the soccer game on TV

بازی فوتبال کی از تلویزیون پخش می‌شود؟

?When are the banks open

بانک ها چه زمانی باز می‌شوند؟

?When does the train arrive

قطار کی ‌می‌رسد؟

?When does the class finish

کلاس کی تموم میشه؟

?When are you free

کی وقتت آزاده؟

?When should we meet

کی باید ملاقات کنیم؟

?When will you finish work

کی کار رو تموم میکنی؟

کلمه پرسشی Where

در سوالاتی که هدف شما پرسیدن مکان یک اتفاق، یک شخص، یک شی و … است، کلمه پرسشی Where مورد استفاده قرار می‌گیرد.

?Where is your book

کتاب تو کجاست؟

?Where are my glasses

عینک من کجاست؟

?Where is the post office

اداره پست کجاست؟

?Where are you from

شما اهل کجا هستید؟

?Where is he from

اهل کجاست؟

?Where does she live

او کجا زندگی می‌کند؟

?Where are Chris and Kelly from

کریس و کلی اهل کجا هستند؟

?Where is Canada on the map

کانادا روی نقشه کجاست؟

?Where do you eat lunch

ناهار را کجا می‌خورید؟

?Where do you want to eat lunch

کجا می خواهید ناهار بخورید؟

?Where do you work

كجا كار ميكني؟

?Where did you go last weekend

تعطیلات آخر هفته گذشته کجا بودید؟

?Where did you buy that dress

آن لباس را از کجا خریدی؟

?Where were you yesterday

دیروز کجا بودی؟

?Where was the meeting

جلسه کجا بود؟

سوال WH با کلمه پرسشی Why

برای پرسیدن دلیلی چیزی، از کلمه پرسشی Why استفاده می‌شود که به معنای ” چرا” است.

?Why are you so happy

چرا اینقدر خوشحالی؟

?Why are you laughing

چرا میخندی؟

?Why are you crying

چرا گریه می‌کنی؟

?Why were you late

چرا دیر کردی؟

?Why did you do that

چرا این کار را کردی؟

?Why do you think he did that

به نظر تو چرا این کار را کرد؟

?Why do we need to study English

چرا باید انگلیسی بخوانیم؟

?Why do people exercise

چرا مردم ورزش می‌کنند؟

کلمه پرسشی Which در سوالات Wh

سوال wh با which

کلمه پرسشی Which برای پرسش در مورد انتخاب بین دو یا چند گزینه به کار می‌رود.

?Which do you prefer? The red one or the blue one

کدام را ترجیح می‌دهید؟ قرمز یا آبی؟

?Which teacher do you like the most

کدام معلم را بیشتر دوست دارید؟

?Which of my books would you like to borrow

کدام یک از کتاب های من را می خواهید امانت بگیرید؟

?Which restaurant shall we go to

کدوم رستوران بریم؟

ساخت سوال با کلمه پرسشی How

اگرچه کلمه پرسشی how با Wh شروع نمی‌شود، اما how یک کلمه سؤالی Wh در نظر گرفته شده و به معنای ” چگونه” است. برای پرسش در مورد کیفیت، حال، سن، طول و … از این کلمه پرسشی استفاده می‌کنیم.

?How are you

حالت چطوره؟

?How old are you

شما چند سال دارید؟

?How was your vacation

تعطیلاتت چطور بود؟

?How tall is he

قد او چقدر است؟

?How big is the house

خانه چقدر بزرگ است؟

?How long is the river

طول رودخانه چقدر است؟

?How often do you exercise

چند وقت یکبار ورزش می‌کنید؟

?How did you do that

چطور این کار را کردی؟

?How do you cook spaghetti

اسپاگتی را چطور میپزید؟

?How can I improve my English

چگونه می توانم زبان انگلیسی خود را تقویت کنم؟

ویدئو آموزش سوالات wh

مثال‌های بیشتر از Wh Questions به همراه پاسخ سوالات

?What color is your dress

لباست چه رنگیه؟

It’s purple

بنفشه

?What is your mom doing

مامانت چیکار می‌کنه؟

She’s cooking in the kitchen

او در آشپزخانه آشپزی می‌کند

?What will happen if our team loses this time

اگر تیم ما این بار شکست بخورد چه اتفاقی می‌افتد؟

We’ll be out of the game

ما از بازی خارج خواهیم شد

?When will the train arrive

قطار کی می‌رسد؟

The train will arrive in 30 minutes

قطار 30 دقیقه دیگر می‌رسد.

?When did the party end

مهمانی کی تمام شد؟

It ended before 8 pm

قبل از ساعت 8 شب تمام شد.

?Where do you live

کجا زندگی می‌کنید؟

I live in Washington D.C

من در واشنگتن دی سی زندگی می‌کنم.

?Where are you going

کجا میری؟

I’m going to the zoo

من به باغ وحش می‌روم.

?Where have you been

کجا بودی؟

I’ve been in the library reading books

من در کتابخانه بودم و کتاب می‌خواندم.

?Who would you like to travel wit?

دوست داری با کی سفر کنی؟

I would like to travel with my best friend, Kim

من دوست دارم با بهترین دوستم کیم سفر کنم

?Who told you that secret

چه کسی این راز را به شما گفته است؟

Jenny did. She told me everything

جنی. او همه چیز را به من گفت.

?Whom did you see yesterday

دیروز چه کسی را دیدی؟

I saw Kevin and his girlfriend

من کوین و دوست دخترش را دیدم

?Whom would you like to interview

دوست دارید با چه کسی مصاحبه کنید؟

I would like to interview Mr. Patrick, the director

من می‌خواهم با آقای پاتریک، کارگردان مصاحبه کنم

?Whom do we have to contact

با چه کسی باید تماس بگیریم؟

We have to contact the representative of that company

باید با نماینده آن شرکت تماس بگیریم

?Which color do you choose

کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

I choose red

من قرمز را انتخاب می کنم

?Which part do you like the most in this story

کدام قسمت این داستان را بیشتر دوست دارید؟

I love the 2nd part when the prince came and proposed to the princess

من عاشق قسمت دومم که شاهزاده اومد و از شاهزاده خانم خواستگاری کرد

?Which is the longest river in the world

طولانی ترین رودخانه جهان کدام است؟

That’s the Nile

نیل

?Whose birthday is today

امروز تولد کیست؟

It’s Jenny’s

تولد جنی

?Whose pencil is on the floor

مداد کی روی زمین است؟

That’s mine

مال من است

?Whose team is better

تیم چه کسی بهتر است؟

Will’s team is much better.

تیم ویل خیلی بهتر است

?Why did you leave so early

چرا زود رفتی؟

Because I didn’t enjoy the party

چون از مهمانی لذت نمی بردم

?Why do you think that he loves you

چرا فکر میکنی که دوستت داره؟

Because he’s given me lots of chocolate on Valentine’s day

چون او در روز ولنتاین به من شکلات زیادی داد

?Why can’t I go to the cinema now

چرا الان نمی توانم به سینما بروم؟

Because you haven’t done your homework

چون تکالیف خود را انجام نداده اید

?How’s your new job

کار جدیدت چطوره؟

It’s interesting. I enjoy it

جالب است من از آن لذت می برم

?How often do you go to the movie theater

چند وقت یکبار به سینما می روید؟

I sometimes go there. I’m quite busy

من گاهی به آنجا می روم. خیلی سرم شلوغه

?How far is it from your house to school

فاصله خانه شما تا مدرسه چقدر است؟

Not too far. I walk to school every day

خیلی دور نیست من هر روز تا مدرسه پیاده می روم

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا