آمورش

حیوانات مختلف به انگلیسی (و اسم 20 حیوان که باید بلد باشید)

Gamma koli

حیوان به انگلیسی می شود Animal اما در این مطلب ما لیست کامل حیوانات رایج که می شناسیم را به انگلیسی در قالب چند جدول در قالب دسته بندی رایج و به ترتیب حروف الفبا آموزش داده ایم.

یادگیری نام حیوانات سرگرم کننده است، به خصوص اگر عاشق این موجودات که روی زمین، دریا و آسمان، از بزرگ و کوچک پراکنده شده اند؛ باشید.

دانستن نام حیوانات به زبان انگلیسی به سه دلیل مفید است: ما را قادر می کند تا حیواناتی که می بینیم را شناسایی کنیم، حیات وحشی که مورد علاقه مان است را توصیف کنیم و به ما کمک می کند تا به زبان انگلیسی درباره انواع حیواناتی که دوست داریم از آن ها مراقبت کنیم، حرف بزنیم.

در این مقاله، نام حیوانات را به زبان انگلیسی معرفی می‌کنیم.

English

می خوای کل این سایت توی جیبت باشه؟ توی اپلیکیشن آموزشی چرب زبان، هرررر زبانی رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! در کمترین زمان زبان مدنظرتو مثل بلبل حرف بزن!

چه زمانی لازم است نام حیوانات را به زبان انگلیسی بدانیم؟

حالت های زیر را در نظر بگیرید. فرض کنیم می خواهید حیوانی شگفت انگیز را توصیف کنید، حیوانی خطرناک را شناسایی کنید یا حیوان جدیدی را کشف کنید.

  • در خلال سفر اخیر به یک باغ وحش حیات وحش، تعدادی حیات وحش بومی را دیدید و بعدا از شما پرسیده شد که چه چیزی را دیدید و کدام حیوانات را بیشتر دوست داشتید.
  • شما لانه بزرگی از حشرات را در پارک محلی مشاهده کرده اید، و وقتی در موردش توضیح می دهید، از شما می پرسند که آیا آن ها زنبور کارگر بودند یا زنبور عسل؟
  • شما در حال انتخاب یک حیوان خانگی برای خانواده هستید و باید هر چیزی که می توانید را در موردش در اینترنت پیدا کنید.

کاربردی: 50 اصطلاح رایج در انگلیسی که باید بلد باشید

نام حیوانات مزرعه از A تا Z

حیوانات مزارع به عنوان Livestock (دام) و پرندگان به عنوان Poultry (مرغ) شناخته می شوند.

نام حیوانات مزرعه (مفرد) تلفظ اسم جمع نر ماده نوزاد حیوان
: گربهCat (Pet) kæt Cats Tom Cat/ Dam

:Kitten

بچه گربه

: گاوCow kaw Cows Bull Cow

:Calf

گوساله

Dog (Usually as a pet or for work purposes)

: سگ (معمولا به عنوان حیوان خانگی و یا برای اهداف کاری کاربرد دارد.)

dɔg Dogs Sire Bitch

:Puppy

توله سگ

: الاغ Donkey daŋki Donkeys Jack Jennet :Foal

کره الاغ

: اردک Duck də́k Ducks/ Poultry Drake Duck

:Duckling

جوجه اردک

: بز Goat gót Goats Billy Doe :Kid

بزغاله

: قو Goose gús Geese Gander Goose

:Gosling

جوجه غاز

:مرغ Hen hɛ́n Hens/ Poultry Rooster Hen Chicken/ :Chick

جوجه

Horse (for work or as a pet):

اسب (برای کار یا به عنوان حیوان خانگی)

hɔ́rs Horses Stallion Mare

:Foal

کره اسب

: خوک Pig pɪ́g Pigs Boar Sow :Piglet

بچه خوک

: گوسفند Sheep ʃíp Sheep Ram Ewe

:Lamb

بره

: بوقلمون Turkey tə́rki Turkeys Gobbler Hen

:Poult

جوجه بوقلمون

نام حیوانات وحشی و باغ وحش از A تا Z

مشاهده حیوانات نام برده در جدول زیر در طبیعت، مطمئنا اتفاق بسیار خاصی خواهد بود. با این حال، بسته به جایی که هستید، می توانید بسیاری از حیوانات زیر را در پارک های حیات وحش یا طبیعت پیدا کنید.

حیوانات در باغ وحش ها یا پارک های سافاری به عنوان Being in capacity یا حیوانات در اسارت که البته اهلی نشده اند ، شناخته می شوند.

نام حیوانات حیات وحش (مفرد) تلفظ اسم جمع نر ماده نوزاد حیوان
:Armadillo

گورکن

àrmədɪ́lo Armadillos Armadillo Armadillo/ Doe

:Pup

توله/ بچه گورکن

:Elephant

فیل

ɛ́ləfənt Elephants Bull Cow :Calf

بچه فیل

:Giant Panda

پاندای بزرگ

ǰáyənt pǽndə Giant Pandas Boar Soar

:Cub

توله/ بچه پاندا

:Giraffe

زرافه

ǰərǽf Giraffes Bull Doe :Calf

بچه زرافه

:Lion

شیر

láyən Lions Lion Lioness

:Cub

توله شیر

:Monkey

میمون

mə́ŋki Monkeys :Infant

بچه میمون

:Turtle

لاک پشت

tə́rtəl Turtles

:Hatchling

بچه لاک پشت

:Zebra

گور خر

zíbrə Zebras Stallion Mare

:Foal

کره گور خر

حیوانات وحشی طبیعت از A تا Z

نام حیوان (مفرد) تلفظ اسم جمع نر ماده نوزاد حیوان
:Cougar

شیر کوهی/ یوز آمریکایی

kúgər Cougars

:Kitten

بچه شیر

:Dolphin

دلفین

dálfən Dolphins Bull Cow :Calf

بچه دلفین

:Emu

شتر مرغ استرالیایی

ímyù Emus

:Chick

جوجه مرغ

:Eagle

عقاب

ígəl Eagles Tiercel Hen :Eaglet

جوجه عقاب

:Kangaroo

کانگورو

kæ̀ŋgərú Kangaroos Buck Doe

:Joey

بچه کانگورو

:Leopard

پلنگ

lɛ́pərd Leopards Leopard Leopardess :Cub

توله پلنگ

:Moose

گوزن شمالی

mus Moose Bull Cow

:Calf

بچه گوزن

:Rhinoceros

کرگدن

raynásərəs Rhinoceros Bull Cow :Calf

بچه کرگدن

:Snake

مار

snék Snakes

Hatching/ :Snakelet

بچه مار

:Tiger

ببر

táygər Tigers Tiger Tigress :Cub

توله ببر

:Whale

نهنگ

wel Whales Bull Cow

:Calf

بچه نهنگ

فهرست حیوانات آبی از A تا Z

نام حیوان (مفرد ) تلفظ اسم جمع نر ماده نوزاد حیوان
:Anemone

شقایق دریایی

ǽnəmòn Anemones

:Crab

خرچنگ

krǽb Crabs Buck Jenny :Zoea Larvae

لارو خرچنگ

:Cuttlefish

ماهی مرکب

kə́təlfɪ̀š Cuttlefish

:Cuttlets

بچه خرچنگ

:Eel

مارماهی

il Eels ;Elver

بچه ماهی

:Jellyfish

عروس دریایی

ǰɛ́lifɪ̀š Jellyfish

:Ephyra یا Fingerlings

آفیرا

:Octopus

اختاپوس

áktəpʊ̀s Octopus Hen :Larvae

لارو

:Oyster

صدف

ɔ̀ystər Oysters

:Spat

بچه صدف

:Shark

کوسه

šárk Sharks Bull :Pup

بچه کوسه

:Shrimp

میگو

šrɪ́mp Shrimp

:Baby

بچه میگو

:Tuna

ماهی تن

túnə Tuna

:Young

بچه ماهی

حشرات در انگلیسی از A تا Z

نام حیوان تلفظ اسم جمع نر ماده نوزاد حیوان
:Ant

مورچه

ant Ants Drone :Queen

ملکه

:Pupa

شفیره

:Bee

زنبور

bee Bee Drone Queen :Pupa

شفیره

:Butterfly

پروانه

bə́tərflày Butterflies

:Larva

لارو

:Cockroach

سوسک

kákròč Cockroaches :Nymph

پوره/ لارو

:Flea

کک

fli Fleas

:Larva

لارو

:Hornet

زنبور سرخ

hɔ́rnət Hornets Drone Queen :Larva

لارو

:Mosquito

پشه

məskíto Mosquitoes

:Wriggler

لارو پشه

:Nit

رشک

nit Nits :Nymph

پوره

:Spider

عنکبوت

spayder Spiders

:Spiderling

بچه عنکبوت

:Wasp

زنبور

wásp Wasps Drone Queen

:Larva

لارو

حتما دانلود کنید: 100 درس مکالمات روزمره زبان انگلیسی

حیوانات خانگی

نام حیوان خانگی (مفرد ) تلفظ اسم جمع نر ماده نوزاد حیوان
:Budgie

مرغ عشق

bhujee Budgies

:Hatchling

جوجه مرغ

:Cat

گربه

kǽt Cats Tom Dam :Kitten

بچه گربه

:Dog

سگ

dɔ́g Dogs Dog Bitch

Puppy

توله سگ

:Goldfish

ماهی قرمز

góldfɪ̀š Goldfish Fry

بچه ماهی

:Guinea Pig

خوکچه هندی

gɪ́ni pɪ́g Guinea Pigs Boar Sow

Pup

بچه خوک

:Hamster

همستر

hǽmstər Hamsters Buck Doe Pup

بچه همستر

:Mouse

موش

máws Mice Buck Doe

Kitten

بچه موش

:Rabbit

خرگوش

rǽbɪ̀t Rabbits Buck Doe

:Kit

بچه خرگوش

مخفف های کاربردی: کاربردی ترین اختصارات انگلیسی که باید بلد باشید

English

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا