آمورش

ترتیب صفات در زبان انگلیسی چگونه است؟؟ | Order of Adjectives

یکی از اجزای مهم جملات انگلیسی، صفات هستند که وظیفه توضیح بیشتر اسم یا توصیف آن را بر عهده دارند. صفت به طور کلی قبل از اسم استفاده می‌شود اما در صورتی که تعداد صفات زیاد باشد، باید چگونه آن‌ها را استفاده کنید تا جمله از لحاظ گرامری غلط نباشد؟ در این مقاله به بررسی ترتیب صفات انگلیسی و قانون کلی آن‌ها خواهیم پرداخت تا در جملات خود از آن‌ها کمک بگیرید.

قانون ترتیب صفات انگلیسی قوانین کلی ترتیب صفات انگلیسی ویدئو آموزشی ترتیب صفات در انگلیسی مثال های بیشتر از ترتیب صفات انگلیسی تمرین ترتیب صفات در انگلیسی

قانون ترتیب صفات انگلیسی

ترتیب صفات در انگلیسی order of adjectives

ترتیب صفات انگلیسی از قانون خاصی پیروی می‌کند که با آگاهی از آن امکان خطای شما تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند. پیش از مرور ترتیب این صفات به این نکته دقت داشته باشید که حرف تعریف یا حروف اضافه ( مانند The, your, our, these ) معمولا قبل از صفت به کار برده می‌شوند. به منظور یادگیری بیشتر صفات انگلیسی درس مربوظه را مطالعه کنید. صفت در زبان انگلیسی چیست؟ + انواع و کاربرد صفات در انگلیسی با مثال

 1. Quantity or number = تعداد یا کمیت ( مانند One, seven, many, few)
 2. Quality or opinion = صفات نظری یا کیفیتی ( مانند Delicious, heroic, misunderstood, valuable)

خود صفات نظری به دو دسته صفات نظری عام و صفات نظری خاص تقسیم می‌شوند. خود صفات نظری به دسته‌ای از صفات اشاره دارد که بیان کننده یک نظر یا عقیده هستند. صفات نظری عام شامل صفاتی می‌شود که برای توصیف همه اسامی کاربردی است؛ اما صفات خاص محدود به صفاتی است که تنها برای اسامی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور مثلا صفات “خوشمزه” تنها برای غذا یا خوراکی کاربردی است و نمی‌توان آن را برای توصیف روز استفاده کرد؛ در نتیجه خوشمزه جز صفات خاص است. صفات نظری عام شامل good، excellent، bad و … می‌شوند.

 1. Size = اندازه ( مانند Huge, tiny, medium-sized, small)
 2. Shape = شکل ( مانند Square, round, triangular, geometric )
 3. Color = رنگ ( مانند Blue, gray, yellow, red)
 4. (Proper adjective (often nationality or material = ملیت یا متریال ( مانند American, wooden, velvet, African )
 5. purpose or qualifier = هدف یا توصیف کننده

قانون ترتیب صفات انگلیسی

قانون ترتیب صفات انگلیسی

قوانین کلی ترتیب صفات انگلیسی

 • صفت همیشه پیش از اسم قرار می‌گیرد.

a handsome young man

یک مرد جوان خوش تیپ

a big black car

یک ماشین بزرگ سیاه

that horrible big dog

آن سگ بزرگ وحشتناک

 • صفت نظری عام قبل از صفت نظر خاص استفاده می‌شود.

nice tasty soup

سوپ خوشمزه

a nasty uncomfortable armchair

یک صندلی زشت ناراحت کننده

a lovely intelligent animal

یک حیوان باهوش دوست داشتنی

 • بعضی از صفات مانند ill پس از فعل ربطی به کار می‌روند.

Our teacher was ill

معلم ما مریض بود

My uncle was very glad when he heard the news

عموی من وقتی خبر را شنید، خیلی خوشحال شد. بیان این جملات به شکل زیر غلط است:

We had an ill teacher

When he heard the news he was a very glad uncle

 • زمانی که دو صفت از یک جنس دارید، با استفاده از and جمله خود را بسازید.

The house is green and red

خانه سبز و قرمز است

The library has old and new books

کتابخانه کتاب های قدیمی و جدید دارد

 • زمانی که سه صفت یا بیشتر از یک جنس دارید، با استفاده از ویرگول و and جمله خود را بسازید. کاربردهای ویرگولبرای آشنایی با کلیک کنید.

We live in the big green, white and red house at the end of the street

ما در خانه بزرگ سبز، سفید و قرمز در انتهای خیابان زندگی می‌کنیم

My friend lost a red, black and white watch

دوستم یک ساعت قرمز، سیاه و سفید را گم کرد.

لیست صفت‌های نظری عام

good
bad
lovely
strange
nice
beautiful
brilliant
excellent
awful
important
wonderful
nasty

مثال در جمله

He’s a good/wonderful/brilliant/bad/dreadful teacher

او یک معلم خوب / فوق‌العاده / وحشتناک/ بد است

That’s a good/wonderful/brilliant/bad/dreadful book

آن یک کتاب خوب / فوق العاده / بی نظیر/ بد / وحشتناک است

لیست صفت‌های نظری خاص

غذا ساختمان، مبلمان مردم، حیوانات
delicious
tasty
comfortable
uncomfortable
clever
intelligent
friendly

صفاتی که پس از افعال ربطی به کار می‌روند

afraid
alive
alone
asleep
content
glad
ill
ready
sorry
sure
unable
well

مثال های بیشتر از ترتیب صفات انگلیسی

مثال های بیشتر از ترتیب صفات انگلیسی

ویدئو آموزشی ترتیب صفات در انگلیسی

مثال های بیشتر از ترتیب صفات انگلیسی

 1. I love that beautiful old big green antique car that always parked at the end of the street. [quality – age – size – color – proper adjective]

من عاشق آن ماشین زیبای قدیمی بزرگ سبز هستم که همیشه در انتهای خیابان پارک شده‌ بود

 1. My sister has a big beautiful tan and white bulldog. [size – quality – color – color]

خواهر من یک سگ بولداگ زیبا، سفید و بزرگ دارد

 1. A wonderful old Italian clock. [opinion – age – origin]

یک ساعت قدیمی شگفت‌انگیز ایتالیایی

 1. A big square blue box. [dimension – shape – color]

یک جعبه آبی مربعی بزرگ

 1. An amazing new American movie. [opinion – age – origin]

یک فیلم آمریکایی شگفت انگیز جدید

 1. I bought a pair of black leather shoes. [color – material]

یک جفت کفش چرمی سیاه خریدم.

تمرین ترتیب صفات در انگلیسی

بهترین جواب را برای هر کدام انتخاب کنید.

 1. … The house is
  • large and white
  • white and large
  • large white
 2. They live in a … house
  • large and white
  • white and large
  • large white

Answers: A – large and white B – large white

ترتیب صفت کدام جمله صحیح است؟

 1. We took a ride on a blue, old Chinese bus
 2. We took a ride on a Chinese, old, blue bus
 3. We took a ride on an old, blue Chinese bus

Answer: C

 1. I’d like three good reasons why you don’t like spinach
 2. I’d like a good three reasons why you don’t like spinach
 3. I’d like good reasons three why you don’t like spinach

Answer: A

 1. I like that really big red old antique tractor in the museum
 2. I like that really big old red antique tractor in the museum
 3. I like that old, red, really big antique tractor in the museum

Answer: B

 1. My brother rode a beautiful big black Friesian horse in the parade
 2. My brother rode a beautiful Friesian big black horse in the parade
 3. My brother rode a big, black, beautiful Friesian horse in the parade

Answer: A

 1. During my college years, I wore a red, white and black big hat to sporting events
 2. During my college years, I wore a big red, white and black hat to sporting events
 3. During my college years, I wore a big red white and black, hat to sporting events

Answer: B

 1. Our grandparents drive a motorhome with black and white stripes
 2. Our grandparents drive a motorhome with black with white stripes
 3. Our grandparents drive a motorhome with black, white stripes

Answer: A

بهترین جواب را برای هر کدام انتخاب کنید.

 1. My grandmother lives in the ________________________ house on the corner
  • little blue, green and white
  • little blue and green and white
  • little, blue, green, and white
 2. The store carries an assortment of _____________________ objects
  • interesting new, old and antique
  • new, old, interesting and antique
  • interesting, old and new and antique
 3. We went for a two-week cruise on a __________________________ ocean liner.
  • incredible brand-new, huge Italian
  • incredible, huge, brand-new Italian
  • Italian incredible, brand-new, huge

Answers: A – little blue, green and white B – interesting new, old and antique C – incredible, huge, brand-new Italian

 1. I bought a pair of _________________ boots.
  • new, nice, red rain
  • nice new red rain
  • red nice new rain
 2. My dad was thrilled with his gift of ______________________ bowties for his clown act.
  • three squirting new nice big polka-dotted
  • three polka-dotted nice new squirting
  • three nice big new polka-dotted squirting
 3. Please put the marbles into that ______________________ box.
  • round little old red
  • little old round red
  • little old red round

Answers: A – nice new red rain B – three nice big new polka-dotted squirting C – little old round red

لینک‌های مفید برای شما:

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا