آمورش

آموزش کامل زمان گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous) + ویدئو آموزشی

زمان گذشته کامل استمراری، یکی از زمان‌های تقریبا پرکاربرد در زبان انگلیسی است. اما بیشتر زبان‌آموزان نمی‌دانند از این زمان در کجاها استفاده کنند. ما در مقاله امروز می‌خواهیم کاربرد زمان گذشته کامل استمراری، ساختار جملات منفی و سوالی در گدشته کامل استمراری و … را برای شما توضیح دهیم.

گذشته کامل استمراری در انگلیسی ساختار زمان گذشته کامل استمراری مخفف فعل گذشته‌ی کامل استمراری سوالی کردن ماضی بعید استمراری برای سوالی کردن زمان گذشته کامل استمراری در yes / no question یا همان سوالات بله / خیر، فعل کمکی had را به قبل از فاعل منتقل می‌کنیم: ساختار جمله منفی در زمان ماضی بعید استمراری کاربردهای زمان گذشته کامل استمراری نشانه‌های زمان گذشته کامل استمراری افعالی که در زبان گذشته کامل استمراری بکار نمی‌روند تفاوت بین گذشته کامل و گذشته کامل استمراری

گذشته کامل استمراری در انگلیسی

گذشته کامل استمراری در انگلیسی

زمان گذشته کامل استمراری برای بیان و توصیف فعل، یا رویدادی که در زمان گذشته شروع شده است و هم‌چنان پیش از شروع و وقوع فعل یا رویدادی دیگر در گذشته تداوم دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

She hadn’t been working all day.

او تمام طول روز مشغول کار کردن نبوده است.

برای یادگیری زمان گذشته کامل (Past Perfect) کلیک کنید.

ساختار زمان گذشته کامل استمراری

قید زمان قید مکان قید حالت مفعول فعل اصلی به شکل ing دار قسمت سوم فعل be (been) فعل کمکی had فاعل

He had been watching cartoon when his parents walked into the room.

او در حال تلویزیون دیدن بود که پدر و مادرش وارد اتاق شدند.

She had been teaching English for five years before she got the promotion.

او قبل از اینکه ترفیع بگیرد، پنج سال مشغول تدریس زبان انگلیسی بود.

ما در حال کار کردن بودیم We had been working من در حال کار کردن بودم I had been working
شما در حال کار کردن بودید You had been working تو در حال کار کردن بودی You had been working
آنها در حال کار کردن بودند. They had been working او در حال کار ‌کردن بود(مذکر) She had been working
او در حال کار کردن بود. (غیرانسان) It had been working او در حال کار ‌کردن بود (مونث) He had been working

مخفف فعل گذشته‌ی کامل استمراری

در زبان محاوره اغلب فعل کمکی «had» را به شکل کوتاه تبدیل می‌کنیم. در جاهای غیر رسمی از شکل کوتاه شده‌ی آن استفاده می‌کنیم

شکل کوتاه (Short from) شکل بلند (Long form)
I‘d been I had been
You‘d been You had been
He‘d been He had been
She‘d been She had been
It‘d been It had been
We‘d been We had been
They‘d been They had been

از دست ندهید: آموزش زمان گذشته ساده انگلیسی با 100 مثال

توجه: مخفف had به صورت (‘d) نوشته می‌شود.

I had >> I’d

He had >> He’d / She had >> She’d / It had >> It’d

We had >> We’d / You had >> You’d /They had >> They’d

سوالی کردن ماضی بعید استمراری

برای سوالی کردن زمان گذشته کامل استمراری در yes / no question یا همان سوالات بله / خیر، فعل کمکی had را به قبل از فاعل منتقل می‌کنیم:

Had + Subject + been + v + (-ing)?

?Had he been eating her lunch

آیا او در حال خوردن ناهارش بود؟

Had she been living in Italy for a long time?

آیا برای مدت طولانی در ایتالیا زندگی کرده بود؟

در سوالات wh question، باید این کلمات پرسشی wh را در ابتدای جمله بکار ببریم و سپس با تغییر جایگاه فعل کمکی و فاعل جمله خود را بسازیم.

Where had you been working at the time of the incident?

در زمان وقوع حادثه کجا مشغول به کار کردن بودید؟

?How long had you been waiting to get on the bus

چه مدت برای اتوبوس منتظر مانده بودی؟

ساختار جمله منفی در زمان ماضی بعید استمراری

برای منفی کردن زمان گذشته کامل استمراری، بعد از فعل کمکی had قید منفی ساز یا مخفف آن n’t را اضافه می‌کنیم.

.Susan failed the final test because she had not been studying properly

سوزان در امتحان نهایی رد شد زیرا به طور کامل درس نخوانده بود.

I didn’t mind her coming over; I hadn’t been getting much work done anyway

نمی‌دانستم که او نیز می‌آید، به هرحال کار آنچنان زیادی هم انجام نداده‌ام.

از دست ندهید: توضیح کامل گذشته استمراری+ 23 مثال آسان

کاربردهای زمان گذشته کامل استمراری

1- این زمان برای نشان دادن عملی به کار می‌رود که برای مدت زمانی قبل از شروع عمل دیگری در گذشته در حال انجام بوده است.

They had been talking for over an hour before Tony arrived.

آن‌ها بیش از یک ساعت قبل از ورود تونی مشغول صحبت کردن بودند.

نکته اول: مانند تمام زمان‌های استمراری در انگلیسی، از زمان گذشته کامل استمراری زمانی استفاده می‌کنیم که بر روی خود کار تأکید داشته باشیم نه زمان تمام شدن کار.

I had been working in my own office for 10 years before they arrested me

من در اداره ام به مدت ده سال مشغول کار کردن بودم قبل از این‌که آن‌ها من را دستگیر کنند.

2- برای نشان دادن نیتجه‌ی عملی به کار می‌رود که مدتی در گذشته درحال انجام بوده و زمانی کوتاه قبل از صحبت گوینده متوقف شده و لذا اثر آن به خوبی قابل مشاهده بوده است. در این کاربرد، گوینده علاقه مند به بیان نتیجه عمل است. در واقع بین دو عمل رابطۀ علت و معلولی وجود دارد.

Because I had been working all day long, I was terribly tired

چون‌که من تمام طول روز در حال کار کردن بودم، به طرز وحشتناکی خسته بودم.

در این مثال، شخص برای مدتی در حال کار کردن بوده است. کار کردن وی متوقف شده و اکنون تاثیر آن (خستگی) احساس می‌شود.

Betty failed the final test because she had not been attending class.

بتی در امتحان نهایی رد شد زیرا او در کلاس شرکت نکرده بود.

Sam gained weight because he had been overeating.

سام به دلیل این‌که پرخوری کرده بود اضافه وزن پیدا کرد.

توجه: برای بیان تکرار دفعات انجام کاری از زمان گذشته کامل استمراری نباید استفاده کنیم.

نشانه‌های زمان گذشته کامل استمراری

کلمات how long – since – for – all day از نشانه‌های زمان گذشته کامل استمراری هستند.

از دست ندهید: یادگیری تمام زمان‌ها در انگلیسی

افعالی که در زبان گذشته کامل استمراری بکار نمی‌روند

برخی از افعال ( افعال حرکتی) را نمی‌توان در زمان گذشته کامل استمراری بکار برد. برای این افعال در صورت لزوم بایستی از گذشته کامل یا گذشته ساده استفاده کنید. برخی از این افعال عبارتند از:

متنفر بودن hate دانستن know
خواستن want فهمیدن understand

By the next morning, it all seemed like just a bad dream. (گذشته ساده)

صبح روز بعد، به نظر می‌رسید که تمام آن تنها یک رویای بد بود.

By the next morning, it all had seemed like just a bad dream. (گذشته کامل)

صبح روز بعد، به‌نظر می‌رسید تمام ان یک رویای بد بوده است.

تفاوت بین گذشته کامل و گذشته کامل استمراری

برای درک تفاوت گذشته کامل با گذشته کامل استمراری به مثال‌های زیر توجه کنید:

ما از گذشته کامل استفاده می‌کنیم تا نشان دهیم یک عمل یا اتفاق قبل از اتفاق دیگری در گذشته اتفاق افتاده است.

When you arrived, I had already finished my meal.

وقتی رسیدی، من غذایم را تمام کرده بودم.

در این مثال، بعد از تمام شدن عمل خوردن، عمل بعدی یعنی رسیدن به خانه انجام شده است. اکنون به مثال زیر توجه کنید:

Jane had been browsing the Internet for about fifteen minutes when she suddenly noticed it was completely dark outside.

جین حدود پانزده دقیقه در حال گشت زدن در اینترنت بود که ناگهان متوجه شد هوای بیرون کاملا تاریک است.

در جمله بالا ما نمی‌توانیم از گذشته کامل استفاده کنیم. زیرا عمل کامل نشده است. به‌عبارت دیگر، جین بلافاصله بعد از نگاه کردن از پنجره، جستجو کردن در اینترنت را متوقف نکرد. دقت داشته باشید که زمان گذشته کامل استمراری اغلب نوعی پس زمینه برای بقیه جمله ایجاد می‌کند..

بطور خلاصه؛ گذشته کامل بر اتمام یا نتیجه یک عمل کامل تاکید می‌کند. اما گذشته کامل استمراری بر مدت زمان آن عمل یا فعالیت تاکید دارد.

By the time we arrived, he had left the house.

وقتی که رسیدیم، او خانه را ترک کرده بود.

By the time we arrived, he had been playing poker with his friends for 2 hours.

وقتی رسیدیم، او برای۲ ساعت با دوستانش پوکر بازی کرده بود.

امیدواریم که این مقاله از آکادمی روان برای شما علاقه‌مندان به یادگیری زبان انگلیسی مفید واقع شده باشد و توانسته باشیم به خوبی تمام نکات مربوط به زمان گذشته کامل استمراری را برای شما بازگو کرده باشیم. اگر سوالی در رابطه با ساختار این گرامر، نحوه سوالی یا منفی کردن آن دارید، لطفا پرسش خود را در قالب کامنت به ما منتقل کنید.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا