آمورش

آموزش لغات مربوط به بانک در زبان انگلیسی + ویدئو مکالمه در بانک

در طول سفر یا مهاجرت به کشوری انگلیسی زبان، احتمال مراجعه به بانک وجود دارد و شاید مجبور شوید برای انتقال یا دریافت پول به نزدیک ترین بانک مراجعه کنید و یا به عنوان یک شهروند جدید، حساب بانکی ایجاد کنید. در هر شرایطی که به بانک مرتبط باشد، لغات انگلیسی مرتبط با بانک به کمک شما خواهند آمد و با یادگیری آن‌ها می‌توانید مکالمه بهتری با کارمند بانک داشته و خواسته خود را به وضوح بیان کنید.

عبارات، اصطلاحات و لغات بانکی در زبان انگلیسی جمله‌های کاربردی در بانک در زبان انگلیسی مکالمه با لغات بانکی در زبان انگلیسی دیالوگ 2 در بانک conversation at the bank

عبارات، اصطلاحات و لغات بانکی در زبان انگلیسی

auditor : حسابرس

cash : پول نقد

cashier : صندوقدار

check : چک

Debit : برداشت از حساب / بدهی

Balance : موجودی حساب بانکی

credit card : کارت اعتباری

savings : پس انداز

Student Loan : وام دانشجویی

Interest rate : نرخ بهره

To withdraw : برداشت از حساب

Atm : دستگاه خود پرداز

Mortgage : وام مسکن

Guarantor : ضامن

branch : شعبه

long-term loan : وام بانکی طولانی مدت

interest-free loan : وام قرض الحسنه

interest : سود بانکی

guard : نگهبان

account : حساب

credit : اعتبار

currency :ارز

bills : صورتحساب

borrow : قرض

alarm : زنگ هشدار

bank officer : کارمند بانک

accountant : حسابدار

economist : اقتصاددان

cashier : صندوقدار

customer : مشتری

deposit : سپرده

lend : قرض کردن

loan : وام

manager : مدیر

vault : گاو صندوق

money : پول

pay : پرداخت

save : ذخیره

withdraw : برداشت

deposit slip :فیش واریز

security guard : گارد امنیتی

safety deposit box : صندوق امانات

valuables : اشیاء ارزشمند

opening an account : حساب بانکی باز کردن

close an account : بستن حساب بانکی

block an account : مسدود کردن حساب بانکی

saving account : حساب پس انداز

bounced check : چک برگشتی

passbook : دفترچه حساب پس انداز

savings account number : شماره حساب پس انداز

check book : دسته چک

checking account number : شماره حساب جاری

Cash a check : نقد کردن چک

Make a deposit : واریز کردن پول به حساب

Bank online : بانک آنلاین

Insert your ATM card : کارت خود را وارد کنید

Remove your card : کارت خود را بردارید

مطالعه کنید: 20 راه پیشنهاد دادن در زبان انگلیسی

جمله‌های کاربردی در بانک در زبان انگلیسی

لغات و عبارات مهم در بانک به انگلیسی

I want to make a withdrawal

من می‌خواهم یک برداشت انجام دهم

I’d like to pay this in, please

من می‌خواهم این را پرداخت کنم، لطفا

I’d like to pay this cheque in, please

من می خواهم این چک را پرداخت کنم، لطفا

How many days will it take for the cheque to clear?

چند روز طول می کشد تا چک تسویه شود؟

لینک مرتبط: لیست اسباب و لوازم خانه به انگلیسی

Have you got any ID card?

آیا کارت شناسایی دارید؟

I’ve got my passport / driving liecence / ID card

من پاسپورت / گواهینامه رانندگی / کارت شناسایی خود را دارم

I’d like to transfer some money to this account

می خواهم مقداری پول به این حساب واریز کنم.

Could you transfer £1000 from my current account to my deposit account?

آیا می توانید 1000 پوند از حساب جاری به حساب سپرده من منتقل کنید؟

I’d like to open an account

من می خواهم یک حساب باز کنم

I’d like to open a personal account

من می خواهم یک حساب شخصی باز کنم

I’d like to open a business account

من می خواهم یک حساب تجاری باز کنم

What’s the exchange rate for euros?

نرخ مبادله یورو چقدر است؟

I’d like some euros

من مقداری یورو می خواهم

Could I order a new chequebook, please?

آیا می توانم یک دسته چک جدید سفارش دهم، لطفا؟

Where’s the nearest ATM ?

نزدیکترین دستگاه خودپرداز کجاست؟

What’s the interest rate on this account?

نرخ بهره این حساب چقدر است؟

I’ve lost my bank card

کارت بانکی ام را گم کرده ام

I’d like to tell you about a change of address

من می خواهم در مورد تغییر آدرس به شما بگویم

I’ve forgotten my Internet banking password

رمز عبور اینترنت بانک خود را فراموش کرده ام

I’d like to speak to someone about a mortgage

من می خواهم با کسی در مورد وام مسکن صحبت کنم

Incorrect PIN

پین نادرست است

Your cash is being counted

پول نقد شما در حال شمارش است

Insufficient funds

بودجه ناکافی

Would you like a receipt?

آیا رسید ‌می‌خواهید؟

از دست ندهید: مکالمه انگلیسی در رستوران

مکالمه لغات بانکی در زبان انگلیسی

مکالمه لغات بانکی در زبان انگلیسی

مکالمه با لغات بانکی در زبان انگلیسی

Bank Clerk: Good morning, welcome to the B Bank. How can I help you?

کارمند بانک: صبح بخیر، به بانک B خوش آمدید. چگونه می توانم به شما کمک کنم؟

Customer: Good morning. I would like to open a bank account.

مشتری: صبح بخیر. من می خواهم یک حساب بانکی باز کنم

Bank Clerk: Sure thing. What kind of account would you like to open? A savings account or a checking account?

کارمند بانک: حتما. چه نوع حسابی می خواهید باز کنید؟ یک حساب پس انداز یا یک حساب جاری؟

Customer: What’s the difference?

مشتری: چه تفاوتی دارد؟

Bank Clerk: A checking account is designed to use for everyday transactions But the money in a savings account is meant to stay in the account and earn interest over time.

کارمند بانک: یک حساب جاری برای استفاده تراکنش های روزمره طراحی شده اما پول موجود در حساب پس انداز برای ماندن در حساب و کسب سود در طول زمان است

Customer: Actually I want to apply for a credit card. That’s why I need an account.

مشتری: در واقع من می خواهم برای کارت اعتباری اقدام کنم. به همین دلیل به یک حساب کاربری نیاز دارم

Bank Clerk: Okay then, you probably want a checking account.

کارمند بانک: خوب پس احتمالاً یک حساب جاری می خواهید

Customer: Well, thank you. I’d like that.

مشتری: خوب، متشکرم. همون حساب رو می‌خواهم

Bank Clerk: We will have you fill out an application form, please.

کارمند بانک: لطفاً فرم درخواست را پر کنید

Customer: No problem.

مشتری: مشکلی نیست

Bank Clerk: How much of a credit limit were you looking for?

کارمند بانک: به دنبال چه میزان محدودیت اعتباری بودید؟

Customer:I would like a $10,000 spending limit.

کارمند بانک: به دنبال چه میزان محدودیت اعتباری بودید؟

Bank Clerk: Alright, We might be able to get you one of our gold cards with a $10,000 spending limit.

کارمند بانک: بسیار خوب، ممکن است بتوانیم یکی از کارت های طلایی خود را با محدودیت 10000 دلاری به شما تقدیم کنیم

Customer: Perfect, I have filled out the form. Do you need anything else?

مشتری: عالیه، من فرم را پر کردم. آیا چیز دیگری نیاز دارید؟

Bank Clerk: You just need to deposit a minimum of $250 into your new checking account.

کارمند بانک: فقط باید حداقل 250 دلار را به حساب جاری جدید خود واریز کنید

Customer: Very well, here you are.

مشتری: خیلی خوب، بفرمایید

Bank Clerk: Thank you, your account is set up now and your credit card will be mailed to your address within 5 to 10 business days.

کارمند بانک: متشکرم، حساب شما اکنون راه اندازی شده است و کارت اعتباری شما ظرف 5 تا 10 روز کاری به آدرس شما پست می شود

Customer: Thank you for your help, have a good day.

مشتری: از کمک شما متشکرم، روز خوبی داشته باشید

Bank Clerk: Thank you, you too.

کارمند بانک: از شما هم متشکرم.

از دست ندهید: مکالمه انگلیسی در کلاس درس و مدرسه

دیالوگ 2 در بانک conversation at the bank

مکالمه در بانک به انگلیسی

A: How are you doing today?

حالتان چطور است؟

B: Great. Thanks.

عالیه. ممنونم

A: What can I help you with?

در چه زمینه ای می توانم به شما کمک کنم؟

B: I would like to open a bank account.

من می خواهم یک حساب بانکی باز کنم

A: What kind would you like to open?

دوست دارید چه نوع حسابی باز کنید؟

B: I need a checking account.

من به یک حساب جاری نیاز دارم

A: Would you also like to open a savings account?

آیا می خواهید یک حساب پس انداز نیز باز کنید؟

B: That’s fine.

A: In order to open these accounts, you need to deposit a minimum of $50.

برای افتتاح این حساب ها، باید حداقل 50 دلار واریز کنید

B: I want to deposit $300.

من می خواهم 300 دلار واریز کنم

دیالوگ 3

A: What can I do for you today?

چه کاری می توانم برای شما انجام دهم؟

B: I would like to deposit some money.

من می خواهم مقداری پول واریز کنم

A: Are you depositing cash or a check?

پول نقد یا چک واریز می کنید؟

B: I want to deposit cash.

من می خواهم پول نقد واریز کنم

A: How much are you depositing?

چقدر واریز می کنید؟

B: I would like to deposit $300.

من می خواهم 300 دلار واریز کنم

A: What account do you want your money in?

پول خود را در چه حسابی اضافه می‌کنید؟

B: I want to deposit it into my checking account.

می خواهم آن را به حساب جاری خود واریز کنم

A: Do you need anything else?

آیا به چیز دیگری نیاز دارید؟

B: No. That’s all. Thank you

نه. همین. متشکرم

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا