آمورش

آموزش قید احتمال در انگلیسی (adverbs of Probability)

برای نشان دادن میزان احتمال اتفاق افتادن یک عمل، از قید احتمال در انگلیسی کمک می‌گیریم که هر کدام از آن‌ها میزان احتمال وقوع موضوعی را بیان می‌کند. در ادامه با آکادمی روان همراه باشید تا به بررسی انواع قید احتمال در انگلیسی و جایگاه آن‌ها در جملات بپردازیم.

پرکاربردترین قیدهای احتمال در زبان انگلیسی جایگاه قید احتمال در جمله لیست انواع قید احتمال در انگلیسی مثال قید احتمال در انگلیسی

پرکاربردترین قیدهای احتمال در زبان انگلیسی

adverbs of probability لیست

قیدهای احتمال دارای تنوع زیادی هستند اما پرکاربردترین آن‌ها عبارتند از:

 • certainly – قطعا
 • probably – احتمالا
 • definitely – مطمئنا
 • maybe – شاید
 • possibly -احتمالا
 • clearly – واضحا

برای یادگیری کامل قیدهای انگلیسی کلیک کنید.

در این ویدئو آموزش قید احتمال را مشاهده می‌کنید:

جایگاه قید احتمال در جمله

قیدهای احتمال زبان انگلیسی معمولا قبل از فعل اصلی و یا پس از افعال کمکی استفاده می‌شود؛ اگر فعل جمله از افعال to be بود، آن را قبل از فعل به کار برید. زمانی که مطمئن هستیم چیزی اتفاق خواهد افتاد باید از قید های احتمال definitely, certainly, clearly و obviously استفاده کنیم و زمانی که در مورد اتفاق افتادن آن کمتر مطمئن هستیم، قیدهای possibly, perhaps, probably, maybe کاربردی خواهند بود.

فاعل + قید + فعل

.They certainly had their homework done

We will definitely be there tomorrow

یا

فعال + TO BE فعل + قید

ما قطعا فردا آنجا خواهیم بود

She is certainly coming to the party

قطعا به مهمانی خواهد آمد

That is possibly the worst film I’ve ever seen

این احتمالا بدترین فیلمی بود که تا به حال دیده‌ام

I’ll probably go out tonight

شاید امشب برم بیرون

جای قید احتمال در جمله

نکته ) دو قید احتمال Perhaps و maybe معمولا در ابتدای بند قرار می‌گیرند.

Maybe the rain will stop soon

شاید باران به زودی متوقف شود

Perhaps it will stop raining soon

نکته 2 ) برای منفی کردن جملات پس از قید احتمال از نفی not کمک بگیرید.

لیست انواع قید احتمال در انگلیسی

لیست انواع قید احتمال در انگلیسی

لیست انواع قید احتمال در انگلیسی

 1. Absolutely کاملا
 2. Almost تقریبا
 3. By No Means به هیچ وجه
 4. Certainly قطعا
 5. Completely کاملا
 6. Hardly به سختی
 7. In No Way به هیچ وجه
 8. Just فقط
 9. Wholly عمدتا
 10. Largely عمدتا – تا حد زیادی
 11. Merely صرفا
 12. Very Likely به احتمال زیاد
 13. Naturally طبیعتا
 14. Nearly تقریبا
 15. Normally به طور معمول
 16. Only تنها
 17. Partly تا حدودی
 18. Possibly احتمالا
 19. Probably احتمالا
 20. Simply به سادگی
 21. Scarcely به ندرت
 22. Really واقعا
 23. Rightly به درستی

درس مرتبط: آموزش رایگان [قیدهای مکان انگلیسی] Adverbs of Place

مثال قید احتمال در انگلیسی

I am not quite ready to go

من هنوز آماده رفتن نیستم
You are quite right

حق کاملا با تو است

It is really cold today

امروز واقعا سرد است

We are going on holiday probably next month

ما احتمالا ماه آینده به تعطیلات می‌رویم

Will you be able to come tomorrow? Probably not

آیا شما قادر خواهید بود فردا بیائید؟ احتمالا نه

I can’t walk possibly 20 miles an hour

احتمالا من نمی‌توانم 20 مایل در ساعت راه بروم

I have hardly understood a word you have said

به سختی کلمه ای که گفتید را درک کردم

Maybe I’m right, but maybe not

شاید حق با من باشه، شاید نه

Perhaps he is too tired to come

شاید او خسته‌تر از آن است که بیاید

She was clearly very emotional

اون مشخصا خیلی احساساتی بود

They are certainly at home

آنها قطعا در خانه هستند

Maybe the message never arrived

شاید پیغام هیچوقت نرسیده

This is certainly not mine

این قطعا مال من نیست

Diana is probably right

احتمالا دیانا درست می‌گوید

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا