آمورش

آموزش رایگان [قید حالت در انگلیسی] Adverb of Manner

قید کلمه‌ای است که سایر اجزای جمله مثل فعل ، صفت و یا یک قید دیگر را توصیف می‌کند. مثل به آسانی “easily”.

معمولا قید حالت در جواب سوال How (چطور) در جمله می‌آید.

A: He speaks slowly.

او به آرامی حرف می‌زند.

قید حالت چیست؟

adverbs of manner

یکی از قیدهای پرکاربرد در زبان انگلیسی، قید حالت است که چگونگی انجام فعل را نشان می‌دهد. به طور مثال در جمله ” تام به تندی راه می‌رفت” قید به تندی نشان می‌دهد که عمل رفتن چگونه انجام می‌شود. با مطالعه جدول زیر با چند مورد از قیدهای حالت در انگلیسی آشنا خواهید شد.

قید حالت مثال
well He writes well
او خوب می‌نویسد
quickly The dog quickly ran after the ball
سگ به سرعت دنبال توپ دوید
slowly She stood up slowly
او به آرامی بلند شد
happily They happily ate the food
آن‌ها با خوشحالی غذا می‌خوردند
sadly She looked up sadly
او با اندوه نگاه کرد
angrily He asked angrily
با عصبانیت پرسید
beautifully It was beautifully drawn
به زیبایی نقاشی شده بود
loudly What? he said loudly

چی؟ با صدای بلند گفت

softly She whispered softly

او آهسته زمزمه کرد

ویدئوی زیر با موضوع قید حالت را حتما مشاهده کنید.

ساختار قیدهای حالت در انگلیسی

برای ساختن یک قید حالت، تنها کافیست پسوند “ly” را به صفت اضافه‌کنیم.

صفت قید حالت
quick سریع quickly به سرعت
Slow آرام Slowly به آرامی
Sad غمگین Sadly با ناراحتی
loud بلند loudly با صدای بلند
soft نرم Softly به نرمی، به آرامی

با این حال، زمانی که یک صفت با حرف y به پایان می‌رسد، ما باید قبل از اضافه کردن پسوند ‘ly’ حرف y را به یک i تغییر دهیم.

صفت قید حالت
happy خوشحال happily با خوشحالی
angryعصبانی angrily با عصبانیت
eery وهم آور eerily به طرز ترسناکی
noisy پر سر و صدا noisily با سر و صدا

نکته مهم: برخی از کلمات هم صفت هستند هم قید. این کلمات حتی وقتی‌که به عنوان قید در جمله مورد استفاده قرار می‌گیرند به آنها ly اضافه نمی‌شود و به شکل ساده کاربرد دارند. مانند: hard – fast

.You worked hard

لینک مرتبط: انواع قید در زبان انگلیسی (5 نوع قید + 50 مثال کاربردی)

قیدهای حالت در انگلیسی

قیدهای حالت در انگلیسی

جای قید حالت در جمله انگلیسی

گاهی اوقات جایگاه واقعی قید حالت در جمله گیج کننده بوده و ممکن است باعث اشتباه شدن ترتیب کلمات شود. به خاطر داشته باشید قید حالت نمی‌تواند بین فعل و مفعول مستقیم آن قرار گیرد. در جدول زیر چند خطای رایج در جملات مورد بررسی قرار گرفته است که به شما کمک خواهند کرد آن‌ها را تکرار نکنید.

ساختار اشتباه جمله صحیح
He ate quickly his lunch
او به سرعت ناهارش را خورد
He quickly ate his lunch. / He ate his lunch quickly
They missed unfortunately the train
متاسفانه قطار را از دست دادند
They unfortunately missed the train. / They missed the train, unfortunately
The cat caught skilfully the mouse
گربه ماهرانه موش را گرفت
The cat skilfully caught the mouse. / The cat caught the mouse skilfully
  • اگر قبل از مفعول مستقیم فعل، یک حرف اضافه وجود داشت می‌توانید قید حالت را پیش از حرف اضافه یا پس از مفعول قرار دهید. در افعالی که دارای مفعول مستقیم نیستند، قید حالت سریعا پس از فعل می‌آید.

It landed softly on the rug

پیش از حرف اضافه

It landed on the rug softly

پس از مفعول

  • اگر در جمله قید مکان و یا قید زمان داشته باشیم، قید حالت را قبل از این دو قید می‌آوریم. اگر در جمله هر دو قید زمان و مکان با هم باشند، قید حالت را قبل از قید مکان قرار میدهیم.

.She parked her car slowly in the yard

  • چهار قید حالت در زبان انگلیسی وجود دارد که مستقیما پس از فعل به کار می‌روند و شامل چهار قید well, badly, hard, fast می‌شود.

.She performed well in the competition

او در رقابت خوب عمل کرد

The rain came down hard

باران به شدت می‌بارید

The car drove fast

اتومبیل به سرعت حرکت کرد

مثال برای قید حالت در انگلیسی

جایگاه قید حالت در جمله می‌تواند معنای آن را به طور کلی عوض کند مخصوصا اگر جمله دارای دو فعل باشد.

جمله تاثیر قید
She quickly asked me to hand over the phone عمل فعل asking با سرعت انجام می‌گیرد.
She asked me quickly to hand over the phone عمل فعل asking با سرعت انجام می‌گیرد.
She asked me to quickly hand over the phone عمل فعل handing overبا سرعت انجام می‌گیرد.
She asked me to hand over the phone quickly عمل فعل handing over با سرعت انجام می‌گیرد.

برای تهیه دوره زبان انگلیسی از صفر تا صد می‌توانید با مشاورین آکادمی روان در ارتباط باشید.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا